រាជរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមផ្តល់ដីបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ទំហំ២០ហិកតា ដើម្បីរៀបចំសាងសង់សាខាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ទល់មុខទីតាំងដី

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

ភ្នំពេញ៖ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ចេញលិខិតមួយ ដោយបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាល យល់ព្រមផ្តល់ផ្ទៃដីបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ទំហំ២០ហិកតា នៅទល់មុខទីតាំងដីអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានក្រសួងការពារជាតិ ក្នុងសង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជូនក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីរៀបចំសាងសង់សាខាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ។

ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នាពេលនេះ គឺ យោងលើការស្នើសុំ ផ្ទៃដីបឹងតាមោក ទំហំ២០ហិកតា នេះ ដើម្បីរៀបចំសាងសង់សាខាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត សម្រាប់បម្រើសេវាពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៕

@FirstNewsAsia