រកឃើញកម្មកររោងចក្រ JH នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ចំនួន២៣៧នាក់វិជ្ជមានកូវិដ១៩

រកឃើញកម្មកររោងចក្រ JHចំនួន២៣៧នាក់វិជ្ជមានកូវិដ១៩ក្នុងចំណោមអ្នកបានយកសំណាកធ្វើតេស្ត៩៦៤នាក់ នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣

នេះបើតាមអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថា កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ បានរៀបចំឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យ TYDAមកយកសំណាកកម្មករ រោងចក្រ JHស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំ៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ ខណ្ឌមានជ័យ ចំនួន ៨១៧នាក់ ក្នុងនោះរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន២១៣នាក់ ខណៈតេស្តលើកដំបូងចំនួនជាង៩០នាក់ ក្នុងនោះរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានចំនួន២៤នាក់ ។