កាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយ! អភិបាលខេត្តកណ្ដាល បញ្ជាក់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ ចាក់ថ្មចូលទន្លេនៅអរិយក្សត្រ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពចាក់ថ្មនៅក្នុងទន្លេ ក្បែរត្រើយកំពង់ចម្លងអរិយក្សត្រ ខេត្តកណ្ដាល ដែលពលរដ្ឋកំពុងងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងនោះ ពេលនេះមានការបញ្ជាក់ពី លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលខេត្តកណ្តាលហើយ តាមរយៈសារព័ត៌មានថ្មីៗ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែកក្កដានេះ ដោយធ្វើឡើងតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនមួយឈ្មោះ ឃុន សៀ ឌីវើឡុកមិន ដែលទទួលបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរ ក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ៧០ហិកតា គឺមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ឬទៅតាមកន្លែងអភិវឌ្ឍនានាដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខាងលើនេះ លោកអភិបាលខេត្តរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថាគឺមានការសិក្សាពីអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានគ្រប់ស្ថាប័នហើយ ដើម្បីធានាមិនឲ្យខូចខ្សែទឹកទន្លេឡើយ ហើយលោកបាន ចាត់ទុកសកម្មភាពចាក់ថ្មចូលទន្លេនេះ ជាការកំពុងតែអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនការងារ និងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពលរដ្ឋ រួមទាំងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ។  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបជូនថា កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទម្សិលមិញ អភិបាលខេត្តដដែលបានប្រាប់ VOA ​ថា ការ​ចាក់​ថ្ម​ចូល​ទន្លេក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​អរិយក្សត្រ​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយ​ដែល​លោក​ថា​បាន​ជួល​ដី​របស់​រដ្ឋ​នៅ​តាម​តំបន់ ប៉ុន្តែ​លោក​មិន​បាន​បញ្ជាក់ថា​ក្រុម​ហ៊ុន​នោះ​មានឈ្មោះ​អ្វី និង​អភិវឌ្ឍ​អ្វី​នោះ​ទេ ខណៈកាល​ពី​ថ្ងៃទី​២ ខែ​កក្កដា​លោកបានប្រាប់ ​សារព័ត៌មាន​ខ្មែរណាស់​ថា​លោក​មិន​បាន​ដឹង​អំពី​ការ​ចាក់​ថ្ម​នៅ​តំបន់អរិយក្សត្រ​នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាព៖ VOA Khmer
@FirstNewsAsia