មេអើយជួយមើល ជួយគិតគូរកូនចៅផងមេអើយ លិចខ្ទេចអស់ហើយ ក្រោយភ្លៀងមួយមេ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រុកព្រៃនប់៖ ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូប បានបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៃជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ និងដង្ហើយឲ្យមេ (ថ្នាក់លើ)ជួយពិនិត្យមើលផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈភ្លៀងមួយមេធំ ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិតនៅមុខព្រលានយន្តហោះកងកេង ក្នុងភូមិថ្មធំ ឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះការលើកឡើងដង្ហើយរកជំនួយនេះគឺពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះ Lygi Yong បានស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ មេត្តាជួយរកដំណោះស្រាយជួយពួកគាត់ផង ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោ៖

@FirstNewsAsia