ឃើញជុំៗកកកុញបែបនេះកុំស្មានថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យសោះណា គឺជារឿងធម្មតាទេ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្វាយរៀង ​៖ យើងតែងតែសង្កេតឃើញបងប្អូនកម្មករ សម្រុកមកដកប្រាក់ខែនៅតាមទូអេធីអ៊ឹម កកកុញមិនរក្សាកម្លាតសុវត្ថិភាព ដែលជាការបារម្ភអាចនឹងប្រឈម នឹងការឆ្លង ខណៈជំងឺកូវីដ១៩បាន និងកំពុងរាតត្បាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនារសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១០ ​ក​ក្កដា​ ២០២១​នេះ ស្ថិត​នៅ​ខាង​មុខ​សណ្ឋាគារ​ទន្លេ​វៃ​កូ និង​ធនាគារ​​មួយកន្លែង ​ក្នុង​ក្រុង​ស្វាយ​រៀង សូម​បង​យើងមិនបានចូលរួម​អនុវត្តរ​វិធានការ​ របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ជា​ពិសេស​វិធានការ​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ​ហ៊ុន​ សែន ៣​កុំ និង​៣​ការពារ ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញបែបនេះ មហាជនមានតែ​សំណូមពរ​ដល់​​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច មេត្តាចុះ​ជួយ​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ ​និង​រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព វិធានការផ្សេងៗ​ជូន​កម្មករ​-កម្ម​ការ​នីពេល​ពួក​គាត់​មក​ដក​ប្រាក់ខែផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia