ម្ចាស់ហាងល្បី« តោះទិញ »លក់កាបូប ប្រាប់ពីមូលហេតុដែលចង់សម្លា.ប់ខ្លួន និងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានរឿងនឹកស្មានមិនដល់នេះមួយទៀត (មានវីដេអូសង្ខេប)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក លាង គីមហេង ស្ថាបនិកយីហោ តោះទិញ ឬម្ចាស់ហាងនេះ បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយចង់លោ.តទឹកពីលើស្ពានគីហ្សូណា ខេត្តកំពង់ចាម នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងមូលហេតុនេះមានប្រិយមិត្តងឿងឆ្ងល់ជាច្រើន ថាហេតុអ្វីបានជាគិតបែបនេះអ៊ីចឹង ខណៈឡានក៏មាន ផ្ទះក៏មានលុយក៏មាន ឯមុខរបរកំពុងល្បីដើរទៅមុខ។

ក្រោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើគឺមានគេឃើញ ត្រូវគេឃាត់ និងនាំមកសណ្ឋាគារវិញ ម្ចាស់ហាងនេះ បានឡាយរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមវីដេអូឡាយគាត់បានឲ្យដឹងថា គាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿ.ងញេៀន ហើយកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ក្រោយពេលសាងកំហុសធំមួយ ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា និងមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ចាកចេញពីលោក ហើយខ្លាចលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបញ្ជាក់ថាការដែលគេខ្លាចលោក គឺគេមិនខុសទេ គឺកំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីរូបលោក។

ទាក់ទងនឹងមុខរបរក៏ត្រូវបានបែងចែកគ្នាផងដែរ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia