ពេលឃើញអាជីផុសថាសម្រេចចិត្តយកប្ដី ស្រាប់តែបងប្អូនខាងអនាគតគូដណ្ដឹងលើកឡើងបែបនេះតែម្ដង

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកលក់តាមអនឡាញអាជី និងអាម៉ី ដែលមហាជនបានស្គាល់ ជាពិសេសគឺស្គាល់នៅក្នុងរឿងទុំទាវ២០២១ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អាម៉ី បានលក់ដាច់មួយហើយ (ពាក្យសាមញ្ញ) គឺទើបតែភ្ជាប់ពាក្យកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកអាជីវិញក៏មិនចាញ់ប្អូនដែរ គឺបានបង្ហាញវត្តមានគូជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែរ ដោយលើកឡើងថា «ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកប្ដីហេីយបងប្អូន ជួបគ្នាថ្ងៃ23 ខែ7នេះ ក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យចា៎ អៀនណាស់» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើក្រឡេកទៅមើលបងប្អូនខាងអនាគតគូដណ្ដឹងអាជីវិញ ក្រោយពីអាជីលើកឡើងខាងលើ ស្រាប់តែបងប្រុសរបស់លោក ឡាយ អេង ដែលជាអនាគតគូដណ្ដឹងថា ចាប់ពីពេលនេះបងលែងបានហៅផឹ.កស៊ីទៀតហេីយ​ ព្រោះ​ហៅខ្លាចប្អូនស្រី​ជេ.រទាំងបងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានបន្ថែមថា ជាប់​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ហេីយ ជូនពរ​ ប្អូន​ស្រី​ និង​ប្អូន​ប្រុស​ ទទួលបាន​នូវ​ សុភមង្គល​សំបូរ​រុងរឿង​ ជោគជ័យ​គ្រប់ភារៈកិច្ច​ គិតអ្វីអោយដូចប៉ង់ប្រាថ្នា​ លុយកាក់ហូរចូល​ ឆាប់​មានប៉េប៊ី​ ខ្ចូតៗ​ឆ្លាតវាងវៃ​ដូចប្អូនៗចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia