សោកស្ដាយ! ទោះបីប្រធានអង្គការនេះជាសះស្បើយពីកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចគេចផុត...ដដែលដោយសារតែ!

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តសៀមរាប ៖លោក យន់ សំបូរ ប្រធានអង្គការព័ន្ធកិច្ចអប់រំកុមារកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៣០ មិថុនាកន្លងទៅ បានជាសះស្បើយពីជំ.ងឺកូវីដ១៩ ក្រោយចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី១៨ មិថុនា ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមឈ្មោះ វ៉ាតសុភក្រ ត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំ.ងឺបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោក យន់ សំបូរ បានជាសះស្បើយពីជំ.ងឺកូវីដ-១៩ មួយរយភាគរយហើយ ព្រមទាំងបានបញ្ចប់ពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក បន្ថែមផងដែរ (បើយោងតាមលិខិតបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែនៅកាលពីវេលាម៉ោង ១២និង៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដោយសារ ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់លោករងការវា.យប្រ,ហារធ្ង,ន់ធ្ងរពីវីរុសនេះ លោកក៏បានទទួលមរ.ណភា.ព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបដែរថា លោក យន់ សំបូរ គឺជាស្ថាបនិកមួយរូប ដែលជាអ្នកបង្កើតអង្គការព័ន្ឋកិច្ចអប់រំកុមារកម្ពុជា ឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១១ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន លោកបានជួយកុមារជាច្រើននាក់ ពិសេសនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែត។

ប៉ុន្តែពេលនេះ អង្គការរបស់លោក បានបន្តបេសកម្មនៅខេត្តសៀមរាបវិញ  ទោះបី មិនបានលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយ ក៏លោកនិងក្រុមគ្រួសារ នៅតែបន្តព័ន្ធកិច្ចនេះ ដោយក្តីស្រលាញ់ នឹងបានលះបង់សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួន ដើម្បីកុមារកម្ពុជា ឲ្យបានរៀនសូត្រ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia