មន្ត្រីថាលែងយោគយល់ទៀតហើយ! ក្រោយប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡាប្រដាល់​គុន​ខ្មែររងការព្រមាន ពេលនេះរកឃើញបីនាក់ទៀតដែលទទួលការពិន័យដូចខាងក្រោម

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីមានការ​ប្រតិកម្ម​ពី​មហាជន​ ក៏​ដូច​ជា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​ ជុំវិញ​ការ​ប្រកួត​រវាង​កីឡាករ​ឃឹម បូ​រ៉ា​ និង​កីឡាករ​ម៉ឺន មេ​ឃា​ រួច​មក លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ឯក តែម ម៉ឺន ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡាប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ​ បាន​ប្រើ​ធ​ម៌​ក្ដៅ​ភ្លាម​ៗ។

មន្ត្រីកីឡារូបនេះបាន​ចេញ​លិខិត​៣​ច្បាប់​ដូច​ៗ​គ្នា​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ ដោយ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក មាស សុខគ្រី ត្រូវបានពិ-ន័យព្យួរការងារយៈពេល ៦សប្ដាហ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់យោបល់ និងពិភាក្សាជាមួយខាង Sponsor ខុសពីបទបញ្ជាបច្ចេកទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រៀម កុសល អាជ្ញាកណ្ដាល ពិ-ន័យព្យួរការងារ ៤សប្ដាហ៍ ដោយ​សារ​កំហុសធ្វេសប្រហែលយឺតយ៉ាវទុកឱកាសឲ្យកីឡាករម្ខាងបោក​កីឡាករ​ម្ខាងទៀតធ្ងន់ធ្ងរពេក មិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យបាន​ទាន់ពេលវេលា​ជាមួយគណៈវិនិច្ឆ័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករ ម៉ឺន មេឃា ទទួលបានការស្ដីប-ន្ទោស និង​ណែនាំ​កុំឲ្យ​កំហុស​បច្ចេក​ទេសថ្ងៃក្រោយទៀត ហើយត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់​ក្រមសីលធម៌​កីឡា​ឲ្យ​បានខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia