ខ្លាំងណាស់ ខេត្តព្រះសីហនុ អាចផលិតបានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបានដោយខ្លួនឯង លែងនាំចូលពីភ្នំពេញទៀតហើយ ឯការផលិតមួយម៉ោងបានដល់ទៅ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ស្របពេលដែលកូវីដ១៩កំពុងរីករាលដាលទាំងបណ្ដាខេត្ត និងរាជធានី អាល់កុល ម៉ាស់ និងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ព្យាបាល និងទប់ស្កាត់មេ-រោគនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះថាលោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថា ខេត្តព្រះសីហនុ ផលិតបានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដោយខ្លួនឯង លែងនាំចូលពីភ្នំពេញទាំងស្រុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការថ្លែងបែបនេះរបស់លោក គួច ចំរើន បានលើកឡើងក្នុងឱកាសលោកបានចុះពិនិត្យ មើលដំណើរការ ផលិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន ដោយមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តព្រះសីហនុ។ លោក គួច ចំរើន គូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

« ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន ត្រូវការប្រើពីមុនត្រូវទៅទិញដឹកមកពីភ្នំពេញ លំបាកណាស់ ដោយហេតុនេះហើយ បានជាយើងខិតខំធ្វើឱ្យបាននៅក្នុងខេត្តខ្លួនឯង»។

លើសពីនេះ លោកអភិបាលខេត្ត បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា ពេលនេះយើងផលិតបានខ្យល់ អុកស៊ីហ្សែនដោយខ្លួនឯង បន្ទាប់ពីធ្វើបានមន្ទីរពិសោធន៍ដាក់ឱ្យដំណើរការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងចំពោះការផលិត ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននេះ បានដំណើរការជាផ្លូវការរយៈពេលពីរសប្តាហ៍មកហើយ ដោយក្នុងមួយម៉ោង អាចផលិតបាន ៨ដប ឯតម្រូវការប្រើ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្ត មួយថ្ងៃមានពី ៤០ទៅ ៥០ដប តាមតម្រូវការអ្នកឈឺតិច ឬច្រើន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia