ពិធីករល្បីឈ្មោះគួរសម ថាឃើញរូបខ្លួនឯងលើកាសែតលើកដំបូងហើយ ក្រោយប្ដឹ.ងចាងហ្វាងផលិតកម្មមហាហង្ស ដោយបោះពាក្យយ៉ាងខ្លីថា...

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ លោក សុខ រ៉ាស៊ី ពិធីករ ប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ហង្សមាស បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹ.ងតាមផ្លូវច្បា.ប់ ប្ដឹ.ងលោក អ៊ិន សុភិន ចាងហ្វាងផលិតកម្មមហាហង្ស និងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួត «Miss Grand Cambodia 2020»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកថា ដោយអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយដែលសម្រេចចិត្តប្ដឹ.ង ពីបទរំ.លោ.ភលើសេចក្ដីទុកចិត្ត ព្រោះលោក អ៊ិន សុភិន បានជំពាក់ប្រាក់លោកចំនួន១៥៧០០ដុល្លារ ថ្លៃរៀបចំឆាកប្រកួត Miss Grand Cambodia 2020 ហើយម្ចាស់ផលិតកម្មរូបនេះមិនព្រមទូទាត់សងលោកតាមសន្យាព្រមទាំងគេចវែសរយៈពេលជិត១ឆ្នាំមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកថា ព្រោះតែលោកយល់ថា ជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នា តែងតែមានការងារជាមួយគ្នា មិនអាចគេចចេញពីគ្នាបានឡើយ ជាពិសេសគឺលោកយល់លើកិត្តិយសដ៏សំខាន់ ប៉ុន្តែពេលលោកសួរនាំ ពីបញ្ហាលុយជំពាក់ថ្លៃជួលឆាក និងសំឡេង ពេលរៀបចំកម្មវិធី «Miss Grand Cambodia 2020» គឺលោក អ៊ិន សុភិន តែងសន្យាថា ចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះ មិនចេះអស់មិនចេះហើយ ជាពិសេសពេលលោកព្យាយាម ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ តាមហ្វេប៊ុក គឺលោក អ៊ិន សុភិន មិនឆ្លើយតប និងមិនលើកទូរស័ព្ទអ្វីទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីសារព័ត៌មានអនឡាញ និងកាសែតបានចុះផ្សាយរឿងនេះព្រោងព្រាត ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក សុខ រ៉ាស៊ី បានលើកឡើងថា​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«លើកទីមួយ ក្នុងឆាកជីវិតហើយ ដែលឃើញរូបខ្លួនឯង ក្នុងសារពត៌មាន ដោយសារឈឺចាប់ពេក គេជា-ន់ឈ្លីកម្លាំងញើសឈា-មខ្ញុំ ហើយអ្នកសិល្បៈច្រើនណាស់ ដែលត្រូវគេធ្វើបាប ឈឺណាស់ពេលជួបរឿងនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរៀងចាល កុំឲ្យដើរធ្វើបាប អ្នកដ៏ទៃទៀត! »

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia