កុំតាមគ្នា ស្ដាប់អ្នកជំនាញណែនាំពីរការប្រើឱសថនេះ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងឱកាសយករង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទី៦លាន នៅខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បាន​ផ្ដាំផ្ញើ​ក្រុម​​អ-គ-តិ​លើក​ឡើង​រឿង​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ និង​ឱសថ​បុរាណ​ចិន​ឈ្មោះ Lianhua Qingwen ​ថា បើ​ខ្លួន​មិន​បាន​ជួយ​អ្វី​ទេ កុំ​យកជើងរាទឹក​ពិសេស​នោះ កុំ​រំខាន​ក្នុង​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱសថបុរាណចិន LIANHAU GINGWEN អាចជួយសម្រាលរោ-គសញ្ញាដូចជាក្ដៅខ្លួន, ក្អក, ផ្ដាសសាយ, ឈឺបំពង់ក, តឹងច្រមុះ ដើម្បីទប់កុំឱ្យស្ថានភាពជំងឺមានការវិវត្តន៍ធ្ងន់ធ្ងរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ជំទាវ​បញ្ជាក់​ថា «​ខ្ញុំ​ពន្យល់​ជូន​ដល់​បងប្អូន​សាធារណៈជន​យើង​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ឱសថ​បុរាណ​ចិន​កុំឱ្យ​អ្នក​ដែល​ថា​ពាក់​វែ​នតា​ខ្មៅ គាត់​មើល​មិនឃើញ​អ្វី​ទាំងអស់​ចេះ​លើក ចេះ​តែ​ថា អាហ្នឹង​វា​បញ្ហា​មួយ​ដែល​យើង​មិន​ចូលរួម​ចំណែក​អី​ទេ សូម​មេត្តា​កុំ​យកជើងរាទឹក សូម​មេត្តា​កុំ​កូរ​កាយ ហើយ​កុំ​លើក​បញ្ហា​ដែល​ខ្លួនឯង​ខ្វះ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ខ្លួនឯង​» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងករណីឱសថនេះជួយដល់ផ្លួវដង្ហើម ជួយដល់ស្ថានភាព នៃការផ្ដាសសាយរបស់អ្នកជំងឺ ដូច្នេះសរីរាង្គរបស់មនុស្សនឹងមានការឆ្លើយតបមួយល្អប្រសើរ ហើយអ្នកជំងឺអាចវិវត្តន៍ទៅរកការជាសះស្បើយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ជំទាវ​បាន​គូសបញ្ជាក់​ទៀត​ថា ៖ឱសថ​បុរាណ​ចិន​នេះ ខ្ញុំ​សូម​បញ្ជាក់​ហើយ​បញ្ជាក់​ទៀត​វា​មិនមែន​ជា​ឱសថ​ដែល​គេ​ដាក់ ទៅ​ថា សម្រាប់​ទៅ​សម្លា-ប់​វី=រុស​កូ​វី​ដ​-១៩​ទេ ឱសថបុរាណចិន Lianhua Qingwen ត្រូវបានអះអាងថា ដោយក្រុមហ៊ុនឱសថបុរាណចិនថា មានមុខងារព្យាបាលដូចជា បន្សាបជាតិពុល និងបញ្ចុះកំដៅពីក្នុងសួត វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ គ្រុនក្តៅ ឈឺសាច់ដុំ ហៀរសំបោរ ក្អក ឈឺក្បាល ស្ងួតបំពង់ក ឬឈឺបំពង់ក អណ្តាតឡើងពណ៌ក្រហមជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ជំទាវ​ក៏​បាន​លើក​ឡើង​ពីការប្រើប្រាស់​ឱសថ​បុរាណ​ចិន ឈ្មោះ Lianhua Qingwen ត្រូវ​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ គឺ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ករណី​ស្រាល​ៗ បើ​ករណី​ធ្ងន់ធ្ងរ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ប្រញាប់ប្រញាល់​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia