គ្រាន់តែឃើញ វិមាន Privacy អ្នកឧកញ៉ាឡេង ណាវ៉ាត្រា បងស្រីម្នាក់ លើកឡើងត្រួសៗបែបនេះ អ្នកខ្លះអាចនឹងបោះបង់ក្ដីស្រមៃនេះ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រាបានបង្ហាញនូវគម្រោងយក្សមួយដែលផ្ទៃដី១ហិកតា នៅតែឯង តម្លៃ 3.95M$(បីលានកៅសិបប្រាំមឺនដុល្លារ) ឬអាចបង់រំលស់ប្រចាំខែត្រឹមតែ20,000$ ក្នុងមួយខែ ដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេល 3 ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលគម្រោងនេះហៅថា វិមាន Privacy ជាស្ដេចវិឡាដ៏មានកិត្យានុភាព ប្រណិតភាព ឧត្ដមភាពនៃភាពអស្ចារ្យ ការរស់នៅវិមានឯកជន ក្នុងកំពូលភូមិគ្រឹះ ដ៏ល្អឯកគ្មានគូប្រៀប ។

 វិមាន Privacy ចាប់ផ្ដើមទទួលលុយកក់ក្នុងពេលឆាប់ នេះហើយ អតិថិជនទាំងអស់បង់រំលស់ប្រចាំខែត្រឹមតែ20,000$ក្នុងមួយខែ ដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេល 3 ឆ្នាំ តំលៃពេញ 3.95M$(បីលានកៅសិបប្រាំមឺនដុល្លា) តំលៃបង់ផ្ដាច់ត្រឹមតែ 2.95M$ (ពីលានកៅសិបប្រាំមឺនដុល្លា)តែប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើអតិថិជនទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនង ប្រឹក្សាយោបល់ 011254444 066444444

# ទំហំដី 100×100=10000ម៉ែតការ៉េ -ទំហំផ្ទះរួមកន្លែងចតឡាន 91m×60m -សាច់ផ្ទះ 52m×28mកំពស់បីជាន់។ -ចំណតឡានបាន16ឡាន -ចំណត Helicopter 01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

- ជាន់ផ្ទាល់ដី -បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំ 01 -បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតូច 01 -ចង្ក្រានបាយធំ 01 -ចង្ក្រានបាយតូច 01 (ចង្ក្រានមិនមានក្លិន) -កន្លែងញាំបាយសម្រាប់ជួបជុំធំ 01 -កន្លែងញាំបាយសម្រាប់គ្រួសារ 01 -បន្ទប់អ្នកបំរើ 02 -បន្ទប់តែកុងឡាន 02 -បន្ទប់ហាត់ប្រាណ 01 -បន្ទប់មើលកុន 01 -បន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវ 01 -បន្ទប់ទឹក 06 -ខាងក្រោយមានអាងហែលទឹក 01 -បន្ទប់សម្អាតប្រាណ 01 -រានហាលខាងក្រោយផ្ទះសម្រាប់ជួបជុំ 01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

# ជាន់ទី១ - បន្ទប់ដេក 09បន្ទប់ - បន្ទប់Master 01 - បន្ទប់ធំ 01 - បន្ទប់កណ្តាល 07 -បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំ 01 -បន្ទប់គ្រួសារ 01 -បន្ទប់ទឹក 09

#ជាន់ទី២ បន្ទប់ Karaoke 01 បន្ទប់កំសាន្ត 01 ទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ6A

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញការរៀបរាប់នេះ អ្នកស្រី សុខ គឹមទៀវ ដែលលោកអ្នកស្គាល់គាត់បានតាមរយៈសំណេរ និងអត្ថបទបកប្រែល្អៗ តែងតែចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះ បានលើកឡើងទាំងកំប្លែងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ទំហំដី 100m×100m =10000m2 ដីយើងលើសហើយ តែបើអត់មានឡានច្រើន អត់មានមនុស្សនៅច្រើន អត់មានអ្នកមេការ អ្នកថែសួន អ្នកសម្អាត ហាមធ្វើម៉ូដនេះ រាល់ថ្ងៃផ្ទះបន្ទប់តែ5ផង នៅមិនអស់ផង អត់អ្នកជូត សំខាន់ខ្លាចខ្មោ-ចលង»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia