ពិតជាមិត្តភក្តិល្អមែន ធ្វើរឿងសប្បុរសមួយនេះជូនអ្នកសៀមរាប ដើម្បីឧទិ្ទ.ស.កុ.ស.លជូនតួឯកក្នុងរឿងហូលីវ៉ូដប្រណាំងឡាន

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការរាប់អានគ្នាគឺសំដែងនូវការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងសងខាង ដោយមិនចង់កេងចំណេងគ្នានោះទេ នេះទើបហៅថាជាមិត្តល្អ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺគេចមិនផុតឡើយ ពេលខ្លះត្រូវជួបមនុស្សដែលរាប់អានយើងមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនគិតពីយើងសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែយ៉ាងណាក៏នៅតែមានហ្នឹង មិត្តល្អរាប់អានគ្នារហូតបានយូរអង្វែង ហើយបើទោះបីជាមានម្នាក់ត្រូវទៅមុនម្នាក់ក៏ដោយ ក៏ក្ដីស្រលាញ់រាប់អានមិនប្រែប្រួលដដែល ជាក់ស្ដែង ដូចរឿងនេះ គឺមុននេះបន្តិច ថ្ងៃទី ០២ សីហា នេះ បើតាមលោក សាវិន ហ្វីលីព បានឲ្យដឹងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Shayne Tingle ជាមិត្តភក្តិជិតសិទ្ធបំផុតរបស់តារាសម្ដែង Paul Walker របស់ហូលីវូត តួឯករឿង Fast & Furious ដែលបានស្លា.ប់ដោយសារគ្រោ-ះ ថ្នា.ក់ក្រ.ទ្បា.ប់រថយន្ត ក្នុងរដ្ធកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះ_

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែមិនល្អម្នាក់នេះ បានបរិច្ចាគអណ្ដូងទឹកថ្មីមួយនេះជូនលោកយាយម្នាក់នៅឃុំសំបួរ ខេត្តសៀមរាប ដេីម្បីឧទិ្ទ.ស.កុ.ស.លនេះជូ.នវិញ្ញា.ណក្ខ.ន្ធ លោក Paul Walker ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ចូលចិត្តធ្វេីការងារជួយសង្គមបំផុត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia