មិនទាន់ចប់ទេ ករណីវា.យអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តព្រៃវែង លោក ផែង វណ្ណៈ មិនទុកមុខទេ ដាក់ចំៗ...ទោះជាអ្នកព្រៃវែងក៏ដោយ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១មានករណីភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅ ស្រុក​កំពង់​ត្របែក​ ខេត្ត​ព្រៃវែង​ ដែលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានគេវា.យ ខណៈចុះផ្សាយផ្ទាល់ បណ្ដាលឲ្យបែ.កទូរស័ព្ទ និងបាក់ដងម៉ៃក្រូហ្វូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នា ហើយមានទីកន្លែងនៅខេត្តព្រៃវែងនេះដែរ គឺលោក ផែង វណ្ណៈ មិនរំលងករណីនេះឡើយ ដោយបានលើកឡើង នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«នៅពេល​ដែល​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​មួយក្ដាប់តូចដេកដួលរមួលគ្រេចជាមួយជនសង្គមង.ងឹ.ត​ (​ មេប.នល្បែ.ងស៉ីសង​ )​ ព្រោះតែផលប្រយោជន៍តិចតួច​ ធ្វើ​អោយ​ជនសង្គ.មង.ងឹ.ត​មិនខ្លាច​ច្បា.ប់​ហេីយហ៊ាន​ប្រេីហិ.ង្សា​លេី​អ្នកសារព័ត៌មាន​ថែមទៀត​ផង​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង​ករណី​ ជ.នពា.ល​បេីកវ.ង់ល្បែ.ងជ.ល់មា.ន់​ អាប៉ោ.ងស៉ី.សង​ នៅ​ ស្រុក​ កំពង់​ត្របែក​ ខេត្ត​ ព្រៃវែង​ ដែល​បំពា.ន​បំរា.ម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ហេីយ​ នៅ​ ហ៊ាន​ប្រេី​ហឹ.ង្សា​លេី​អ្នកសារព័ត៌មាន​ថែមទៀត​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្តថា ចំណែក​ មេប៉ុស្តិ៍​ចេញ​មកកា.ង​មេ.វ.ង់ល្បែ.ង​ហេីយថែមទាំង​បានចោ.ទ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ថា​ ចេះតែនិយាយគ្មានការ​ពិត​ និង​ មកផ្ទះគេ​ផ្ដេសផ្ដាស​ប្រយ័ត្ន​រឿង​ ។ តេី​ មេ​ប៉ុស្តិ៍​ធុននេះ​គួរនៅ​បន្តកាន់តួនាទីតទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណា​ ? បេី​មេប៉ុស្តិ៍​ និង​ មេ.​វ.ង់​ល្បែ.ង​ស៊ី.ស.ង​ជា​ក្រុម​តែមួយ​ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា កន្លងមក​នៅ​ខាង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ក៏ធ្លាប់​មាន​ជេី,ងកា,ងវង់ល្បែង​ស៉ី.សង​ប្រេីហឹ.ង្សា​ដាក់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ដែរ​ តែ​មាន​អធិការ​រងស្រុក​ជេីងព្រៃចេញមុខសងលុយជំនួស​ទៅវិញ​ ។

យប់នេះ​ខ្ញុំ​នឹងលេីកយក​បញ្ហា​ មេ.វ.ង់ល្បែ.ង​ស៉ី.សង​ប្រេីហឹ.ង្សា​លេី​អ្នកសារព័ត៌មាន​ជំរាប​ជូន​បងប្អូន​ជ្រាប​»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកវា​ យអ្នកសារព័ត៌មានោះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាម្ចាស់ស.ង្វៀ.នជ.ល់មា.ន់ និងអា.ប៉ោង ដែលមានឈ្មោះថា លោក រិន ដែលមានតួនាទី ជាទា.ហាន យ៉ាងណាចំពោះលោកសួន សំអឿន អធិការស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែងថា ពិតជាមានលេងមែន តែទើបបាន១គូ២គូតែប៉ុណ្ណោះ តែត្រូវសារព័ត៌មានទៅដល់ ហើយកើតជាជ. ម្លោះតែម្តងទៅ ហើយជ ម្លោះនេះត្រូវបានបញ្ចប់គ្នាអស់ហើយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia