ជាង១ឆ្នាំ អាចមើលថែក្រុមការងារជិត100នាក់មិនឲ្យឆ្លង តែបែរជាមិនអាចការពារប្អូនខ្លួនឯងបាន...(គាត់ប្រាប់រឿងហួសចិត្តមួយ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗគ្មានអ្នកណាមួយចង់ក្លាយជាអ្នកចម្លងមេ-រោគដល់ក្រុមគ្រួសារឡើយ ការពារណាស់ ខ្លាចណាស់ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏នៅតែមេ-រោគអាចជ្រៀតចូលបានដដែល វាជារឿងសោកស្ដាយណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមានរឿងនេះកើតឡើង ក្នុងនាមជាបងម្នាក់ទោះបីជាមិនស្ថិតក្នុងក្រុមគ្រួសារ តែបានបញ្ចេញសារមួយហាក់គិតថានេះជាកំហុសរបស់ខ្លួនអ៊ីចឹង តែវាបានកើតឡើងដែលជារឿងមួយសុទ្ធតែគ្រប់គ្នាមិនចង់ឲ្យកើតមាន។

បើតាមការលើកឡើងរបស់លោក ច័ន្ទ មលិ្លកា អ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានលើកឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហានេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំអាចមើលថែក្រុមការងារខ្ញុំជិត100នាក់មិនឆ្លង ។តែខ្ញុំមិនអាចមើលថែប្អូនស្រីខ្ញុំមិនអោយឆ្លងបានឡើយ!!!

គ្រប់យ៉ាងក៏ព្រោះតែការជ្រើសរើស និងលះបង់របស់គាត់ប៉ះចំក្រុមហ៊ុនខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិក!!! ហើយយើងខ្លួនឯងក៏មានចំណែកខុស មិនព្រមបោះបង់ចោល !!!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលកាន់តែសោកស្តាយនោះនៅត្រង់ថាគ្នាឈឺហើយមិនលើកទឹកចិត្តគ្នា HRតេមកផ្តាំអោយលាក់អាជ្ញាធរ ហើយចោទយើងថាឆ្លងពីកន្លែងផ្សេង!!! ក្រុមហ៊ុនធំដែរនៅកម្ពុជា អ្នកធ្វើលើសហើយ សុំទោសផងគ្រួសារខ្ញុំធ្វើតាមអ្នកមិនបានទេ ខ្ញុំមិនមានទំលាប់រស់ក្ប.ត់ជា.តិទឹ.កដីនេះទេ !!! ខ្ញុំតែងជឿជាក់លើកម្ពុជាជានិច្ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះលោកក៏សូមបួងសួងទេវតារក្សាម្តាយលោក និងអ្នកផ្ទះលោក ហើយអរគុណដល់អាជ្ញាធរដែលយកចិត្តទុកដាក់រាយការណ៍ភ្លាមមកដល់ភ្លាម អរគុណយុវជនស្មគ្រ័ចិត្ អរគុណគ្រូពេទ្យទាំងអស់ និងអរគុណអ្នកផ្តល់កម្លាំងចិត្តទាំងអស់ »

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia