ក្រោយឃើញគេវា.យពូហន លោកឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា ប្រកាសរកពូហន ធ្វើរឿងនេះជូន

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីភ្ញាក់ផ្អើលនៅ ស្រុក​កំពង់​ត្របែក​ ខេត្ត​ព្រៃវែង​ កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដែលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានគេវា.យ ខណៈចុះផ្សាយផ្ទាល់ បណ្ដាលឲ្យបែ.កទូរស័ព្ទ និងបាក់ដងម៉ៃក្រូហ្វូន (សម្ភារៈផ្សាយផ្ទាល់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញហេតុការណ៍នេះ លោកឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រ នៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា បានសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះពូហនជាអ្នកកាសែតអនឡាញ ដែលជាអ្នករ,ងគ្រេា​ះនិងខូចខាតយ៉ាងនេះ ហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់សាមីខ្លួននៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា បានថ្លែងថា៖ «អាណិត ពូ ហន គាត់ជាមនុស្ស ត្រង់ និយាយស្តី ឃើញអីថាហ្នឹង ទៅ live នៅប.នល្បែ.ង ស្រុក កំពង់ត្របែក គេវា.យ ប៉ោងមុខ ខូចខាតអីខ្លះ ខ្ញុំចង់ទិញជូនគាត់វិញ និង ផ្តល់លុយ ខ្លះជាការលើកទឹក ចិត្ត ? ពូហនជួយទាក់ទងមកផង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយរឿងនេះកើតឡើងមហាជនជាច្រើន ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធស៊ើ-បអង្កេ-តករណីហិ-ង្សាលើក្រុមអ្នកកាសែតនេះ ហើយពិសេសគឺក្រុមអ្នកលេ.ងល្បែស៊ី.ស.ង ខុ.សច្បា.ប់ហើយ ខុសទាំងវិធានការណ៍សុខាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia