នាយប្រុញថាចង់ឃើញមីង ហ៊ុន ស៊ីណាត ផ្ទាល់ ពេលបានជួបស្រាប់តែសម្លឹងនោះសម្លឹង រហូតមីងគាត់លើកឡើងបែបនេះ...ហើយតេជគុណមួយអង្គថាកុំឲ្យប្រុញធ្វើដូចសុខា

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយប្រុញ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគេស្គាល់តាមរយៈវីដេអូនិយាយកំប្លែង ឆ្លើយសំណួរពីនេះពីនោះ ដែលអ្នកបានទស្សនារួចហើយ ពិតជាបានសើចសប្បាយ តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺ ជីវភាពរបស់ប្អូនតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារនាយប្រុញមានជីវភាពក្រីក្រ ហើយឪពុកជាជ-ន-ពិ-ការ រស់នៅឯភូមិសូភី ឃុំកន្ទ្រាំង ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះ នាយប្រុញបានចូលជាក្រុមសម្ដែងជាផ្លូវការ ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាកាន់តែគាំទ្រ រហូតមានឧកញ៉ា និងអ្នករកស៊ីមួយចំនួន បានហៅថតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម ជាហូរហែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតសោត ចំថ្ងៃសែនក្បាលទឹក នាយប្រុញ និងក្រុមការងារបានជួបនឹងអ្នកមីង ហ៊ុន ស៊ីណាត ទៀត ដែលខ្លួនថាធ្លាប់តែឃើញយាយតាមហ្វេប៊ុក ចង់ជួបឃើញផ្ទាល់ ឥឡូវបានជួបហើយ គឺសម្លឹងមើលតែមុខយាយ (ហ៊ុន ស៊ីណាត)។ នេះបើតាមមីង ហ៊ុន ស៊ីណាត បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី ២២ ខែសីហានេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ថ្ងៃនេះចំសែនក្បាលទឹកក្មួយប្រុញ និងបងប្អូនគាត់មកលេងផ្ទះចង់ឃើញយាយចាស់ខ្ញុំនេះផ្ទាល់ថាធ្លាប់ស្គាល់តែតាម F.a.c.e.b.o.o.k. ចំឡែកនាយប្រុញសម្លឹងមើលតែមុខយាយចាស់ខ្ញុំ មិនដឹងថាក្នុងចិត្តគាត់គិតស្អីទេបានជាមើលរហូត អរគុណច្រើននាយប្រុញ សូមជូនពរក្មួយៗឲ្យមានសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ប្រការ។ 22.8.2021»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ តេជគុណមួយអង្គបានមានស.ង្ឃដីកាថា« សុំអធ្យាស្រ័យផង អាត្មាសុំខំមិនមួយចុះ! នាយប្រុញអើយ ឆ្អឹ.ងអណ្ដែតណាស់ តែកុំធ្វើដូចនាងសុខា ព្រោះលក្ខណៈសម្គាល់របស់មនុស្សថ្លៃថ្នូរ គឺជាមនុស្សមានកត្តញ្ញូតាធម៌ ចេះដឹងគុណដទៃ តែបើធម៌សម្គាល់មនុស្សថោ.ក.ទា.ប. ឬមនុស្សអ.ន់វិញនោះ គឺមានលក្ខណៈមើលងា.យដោយការនៅរួម ឬមើលងា.យដោយការសិទ្ធស្នាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ ឧត្តុង្គឧត្តមណាស់ តែលោកដាក់ខ្លួន បន្ទាបខ្លួន អនុញ្ញាតឱ្យ នាយ បានស្និតស្នាល ហើយនាយកុំគិតថាខ្លួនគ្រាន់បើ បានស្គាល់អ្នកធំៗច្រើន គាត់ទទួលរាប់អាន ហើយតម្កើងខ្លួនលែងស្គាល់ខ្ពស់ទៀតនោះវាមិនល្អទេ នេះជាបំណងល្អរបស់លោកបង។

ជាចុងក្រោយ សូមជូនពរលោកជំទាវ ធ្វើអ្វីៗបានសម្រេចដូចបំណង ពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ៕»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia