ក្រោយផ្សាយមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផង ចុះមកធ្វើទាំងយប់តែម្ដង!

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងដឹងហើយថាប្រសិនបើមានមេឃភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំង ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកតូច ឬត្រូវស្ទះច្បាស់ណាស់ថាទឹកហូរមិនទាន់គឺមានតែដូចអាងទឹកអ៊ីចឹង ពិបាកពីណាគេ? គឺអ្នកដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងឯង ត្រូវលំបាកដោយទឹកជន់លិច ចឹងហើយបានគេឲ្យទុកដាក់សំរាមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ កុំឲ្យមានការបិទស្ទះគម្របមាត់លូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែករណីនេះមិនមែនជាការទុកដាក់សំរាមមិនបានល្អនោះឡើយ គឺចាក់បិទមាត់ផ្លូវទឹកតែម្ដង រហូតដល់ផេក Traffic Cambodia ចោទជាសំណួរសួរតែម្ដងថា៖ ចាក់​បិទ​ផ្លូវ​ទឹក​ ចំណេញ​ប៉ុន្មាន​ទៅ​ ? សូម​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​មេត្តា​ពិនិត្យ​មេីល​ផង​ ផ្លូវលេខ៤៨០កែ១៥៥ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផង នៅយប់ថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ផេកដដែលបានលើកឡើងសរសេរពីចំណាត់ការរបស់ខណ្ឌដោយទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាម ចុះធ្វើទាំងយប់តែម្ដង។

«ពិត​ជា​មាន​ចំណាត់​ការ​លឿនមែន​ ! ក្រោយពីទទួលព័ត៌មានបានភ្លាម លោកអភិបាលខណ្ឌចំការមន បានណែនាំឲ្យក្រុមការងារសង្កាត់ទួលទំពូងទី 1 (ទីតាំងនេះស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី 1) បានចុះធ្វើការសំអាតទាំងយប់​ ។ សូមអរគុណលោក​អភិបាល​ខណ្ឌ​ និង​ក្រុម​ការងារ​ទាំង​អស់​​ចំពោះ​ការ​យកចិត្តទុកដាក់​ ។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia