កាន់តែក្ដុកក្តួលឃើញគ្រួសារ និងសារប្រពន្ធរបស់បុរសដែលល.ង់ទឹក ក្រោយភ្លៀងនៅកំពង់សោម ហើយគាត់ជាអ្នកមានចិត្តសប្បុរសទៀត

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ កាលពីល្ងាចថ្ងៃ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង រហូតកើតជាជំនន់ទឹកភ្លៀង បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ រហូតដល់មានអ្នកបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ សមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់គណបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចុះស្វែងរក ជ.ន.រ.ង.គ្រោ-ះម្នាក់ទៀតដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា ឃើញដួ.លហូរតាមទឹកនៅជិតដុនបូស្កូ អូរ៥ក្នុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីប្រតិបត្តិការនេះ សមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសា.ក.ស.ពបុរសជាជ.ន.រ.ងគ្រោ-ះហើយ នៅចន្លោះស្ពានអង្គការម្លប់តាប៉ាង ទៅស្ពាន ភូមិអាចន៍មឹក ក្នុងសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ពេលនេះកម្លាំងសម្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណជ.ន.រ.ង.គ្រោ-ះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោក សុភត្រា អ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណជ.ន.រ.ង.គ្រោ-ះ គឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេសុីដែលបានស្លា​..ប់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយើងមើលទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ពិតជាកើតក្ដីអាណិតណាស់ ដោយសារ កូនៗរបស់គាត់គឺនៅតូចៗ ហើយកន្លងមកគាត់ជាមនុស្សល្អ ចេះចែករំលែកជួយការងារសង្គម ការងារមនុស្សធម៌ជាដើម។

ប្រពន្ធធ្លាប់បានបង្ហោះសារថា ប្ដីរបស់គាត់មិនមែនជាបុរសដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រពន្ធនេះ គាត់ជាអ្នកដែលឥតខ្ចោះណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាភរិយាបានត្រឹមតែរៀបរាប់ ទាំងក្ដុកក្តួលជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាវៀតណាម ទៅកាន់បុរសជាប្ដី ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

« I always say to you i don’t care about money i don’t care about car I don’t care about house I don’t care about fame I don’t care about pride I only want YOU dear Fredrick Goncalvez.

Em không thể chấp nhận được sự thật này Fredrick Goncalvez vợ chồng mình còn bao nhiêu là dự định con còn chờ anh Tại sao anh ra đi còn biết bao nhiêu lời hứa với mẹ con em mà anh 10 năm bên nhau Vk Ck 1 lòng 1 dạ cái gì anh cũng nói với em mà giờ sao anh ra đi không nói 1 lời với em như thế hả anh ơi My love Rip 37t/17 /7 /2021 ÂL 24/08/2021/DL.»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅកាន់បងថាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីលុយ ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីឡាន ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីផ្ទះ ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីបុណ្យស័ក ខ្ញុំចង់បានតែអ្នកទេ Fredrick Goncalvez (ឈ្មោះប្ដីគាត់)  បងសម្លាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការពិតនេះបានទេ Fredrick Goncalvez (ឈ្មោះប្ដីគាត់) បងសម្លាញ់ ខ្ញុំមានគម្រោងជាច្រើន ហើយកូនៗ កំពុងរង់ចាំបង ហេតុអ្វីបានជាបងចាកចេញពីការសន្យាជាច្រើនចំពោះ អូន និងកូនស្រី បងបាននៅជាមួយគ្នា ១០ ឆ្នាំហើយ បងបាននិយាយ អ្វីគ្រប់យ៉ាងចំពោះអូន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះហេតុអ្វីបានជាបងចាកចេញដោយមិននិយាយមួយម៉ាត់ អ៊ីចឹងបងសម្លាញ់ Rip

@FirstNewsAsia