មានឆ្ងល់អត់ហេតុអី អាវ ស្បែកជើង និងរូបថត នៅលើស្ពាន ឯមនុស្សនៅផ្ទះ? (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម៉ោង៣ជិតភ្លឺ ចូលថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១នេះ មាននារីម្នាក់បានមកស្ពានជ្រោយចង្វា បម្រុងលោ.តទឹក ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេច ដោយបន្សល់ទុករូបថតមួយសន្លឹក អាវមួយ និងស្បែកជើងផ្ទាត់មួយ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងទៀបភ្លឺតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានារីខាងលើនេះមានសភាពស្រ.វឹ.ងជោ.គ.ជាំ ហៅកង់បីឥណ្ឌាជិះមកស្ពាន ដោយសារតែខឹ.ងនឹងមិត្តប្រុសក្រោយឈ្លោ-ះប្រ.កែកគ្នា ហើយប្រុងលោ.តទឹក ប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់កង់បីឃា.ត់ និងនិយាយលួងលោមក៏បានជូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក្រោយពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ បន្សល់ទុកនូវ អាវ ស្បែកជើង និងរូបថតជាមួយសំណព្វចិត្ត នៅលើស្ពាន ទើបបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងតែម្ដង។

ក្រោយពេលដល់ផ្ទះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរ ហើយគាត់បានឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុគាត់ផឹ.ក.ស្រ.វឹ.ង និងបានឈ្លោ-ះគ្នាជាមួយសង្សាររបស់គាត់ ហើយគាត់ក៏បានហៅកង់បីឥណ្ឌា ជិះទៅស្ពានជ្រោយចង្វា បម្រុងលោ.តទឹ.ក តែអ្នករត់កងបីឃាត់ទាន់ ក៏បានដឹកគាត់មកផ្ទះវិញ ហើយពេលនោះ ដោយសារស្រ.វឹ.ងពេក ទើបភេ្លចយករូបថត ស្បែកជើង និងអាវ មកវិញទៅ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូ៖ De Time News Feed

@FirstNewsAsia