មើលថែអ្នកជំ.ងឺបានគ្រប់គ្នា ប្រាប់អ្នកជំ.ងឺឲ្យរឹងមាំ ហេតុអីមិនមើលថែខ្លួនឯងផងប្អូនស្រី (មើលឆាតនេះហើយស្រណោះទ័.ពអាវសយើងណាស់)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោកជំទាវ ពេជ្រ ចាន់មុន្នី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA) បានបង្ហោះសារសម្ដែងការសោកស្ដាយ ចំពោះការបាត់បង់នូវទ័.ពអាវសយើង និងសូមអរគុណ ចំពោះការលះបង់របស់អ្នកដើម្បីប្រទេសជាតិ កន្លងមក ហើយពួកយើងនឹងចងចាំក្នុងចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាការបាត់បង់ទ័.ពអាវមួយរូប ដែលជាករណីលើកដំបូងសម្រាប់កម្ពុជាយើង មិត្តភក្តិ មិត្តរួមការងារ និងអ្នកដែលបានស្គាល់គាត់ (គាត់ប្រើប្រាស់គណនីឈ្មោះ «Xiao Ni») សម្ដែងការនឹកស្មានមិនដល់ និងសោកស្ដាយជាពន់ពេក។

អ្នកខ្លះរម្លឹកនូវអនុស្សាវរីយ៍ និងបំណងប្រាថ្នាក្រោយបញ្ចប់បេសកម្មមួយនេះ ប៉ុន្តែបែរជាគាត់ចាកឆ្ងាយ ឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃនឹងត្រឡប់យ៉ាងលឿនបែបនេះសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោកហេង បានឲ្យដឹងថា« ធ្វើជាពេទ្យមើលថែអ្នកជំ.ងឺបានគ្រប់គ្នា ប្រាប់អ្នកជំ.ងឺអោយរឹងមាំហេតុអី មិនមើលថែខ្លួនឯងផង ប្អូនស្រី បានណាគេមកសួរបងហេងទៀត បងហេងឈឺមែន អោយប្អូនទៅដាក់សុឺរ៉ូមអោយអត់ អត់អីណាបងហេង លូវប្អូនមិននៅបានណាគេសួរបងទៀត»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាលឿនពេកហើយសម្លាញ់ យើងទទួលយកអត់បានទេហែកសន្យាជាមួយយើងហើយថាទៅដើរលេងនៅកោះ ម៉េចបានមិននៅរក្សាសន្យាចឹង ខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេ សោកស្តាយខ្លាំងណាស់មិត្តសម្លាញ់ ទើបតែនិយាយគ្នា ទើបតែឆាតថ្ងៃមុនសោះ ពិបាកទទួលយកណាស់ ចូលរួមរំលែកទុក្ខផង មានជាតិក្រោយយើងធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាទៀត ហើយកុំអោយដូចជាតិនេះអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia