ខាត់ សុឃីម និយាយពីឧកញ៉ាម្នាក់ បោ.កលុយជិត ១លានដុល្លារ តែបែរជាអ្នកនាងព្រមដាក់ចុះ ងើបឡើងទើបមានថ្ងៃនេះវិញ ព្រោះតែហេតុផលនេះ (មានវីដេអូបទពិសោធល្អ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ្នកប្រហែលជាចាំបានហើយរឿងរ៉ាវរបស់ តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ពហុ​ជំនាញ​ទាំង​ប្រពៃណី និង​សម័យ គឺអ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម ​កាលពី​អំឡុង​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ បាន​បង្ហើប​រឿង​ខ្លួន​ដែលបានចាញ់បោ.ក​លុយ​គេ​អស់​រហូតដល់​៧៩​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ឯណោះ រហូតធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកនាង​មានការ​សោកស្ដាយ​ជាខ្លាំងសឹងតែ​លែង​ចង់​រស់​ទៅ​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក អ៊ឹម ជីវ៉ា នៅលើទំព័រសិល្បករកម្ពុជា និង សង្គម បានឲ្យដឹងមូលហេតុគឺទំនុកចិត្ត ព្រោះតែជឿទុកចិត្តគេពេក យើងស្មោះ ហើយគិតថាគេហ្នឹងស្មោះដូចយើងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាងបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលជួបរឿងដូចអ្នកនាង និងអ្នកនាងផ្ទាល់គឺធ្វើគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងអស់ហើយ តែទីបញ្ចប់នៅតែអត់ទទួលបានលទ្ធផល អ៊ីចឹងហើយយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយថាឈប់ធ្វើវាទៀតហើយ ទើបអ្នកនាងអាចងើបឡើងវិញដូចសព្វថ្ងៃ បើយើងនៅតែដេក នៅតែដួលជាមួយរឿងហ្នឹងទៀតគឺមិនអាចមានថ្ងៃនេះកើតបានទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីជួបរឿងនេះ អ្វីដែលទទួលបានមកវិញគឺបទពិសោធជីវិត អ្វីដែលកើតពីការលោភលន់ កើតឡើងពីការមិនប្រើកម្លាំង គឺវាមិនបានផលឡើយ កុំភ្លេចណា មួយជីវិតរបស់មនុស្សមិនមានអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែង ហើយធ្លាក់មកពីលើមេឃឡើយ គ្មានអ្វីកើតឡើងដោយងាយៗនោះទេ។ សូមទស្សនាវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍លម្អិតខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia