ជាកូនអ្នកក្រ តែតស៊ូណាស់ទម្រាំមានហាងពេជ្រធំប៉ុននេះ ចុងក្រោយបែរជាមិនបានសោយសុខ ហើយប៉ាទើបតែទៅទៀត អ្នកណាទទួលយកបាន (ឃើញសារបងស្រីហើយក្តុកក្ដួលណាស់)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងដំណឹងមរណភាពរបស់ម្ចាស់ហាងពេជ្រមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយសារតែជំ.ងឺ.ម.ហា.រី.ក បានឆក់យកជីវិតស្ត្រីម្នាក់ទាំងវ័យមិនទាន់ចាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានដឹងរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងគ្រួសារស.ពគឺអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអាចនឹងក្ដុកក្ដួល ព្រោះមុននឹងការលាចាកលោកនេះ គឺលោកឪពុកទើបតែបាត់បង់ថ្មីៗទៅទេ ឥឡូវនេះមកឆក់យកជីវិនកូនទៀត ហើយទោះបីជាមើលទៅគ្រួសារនេះមានជីវភាពធូរធារយ៉ាងនេះក្ដី ប៉ុន្តែគឺកើតឡើងដោយការខិតខំទាំងស្រុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគណនី ពេជ្រ ចិន្តា ដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ នៃស.ព បានឲ្យដឹងថា ៖« កើតមកជាតិនេះជាកូនអ្នកក្រតស៊ូណាស់ ពីរអ្នកបងប្អូនទំរាំប្អូនមានថ្ងៃនេះ ហេតុអ្វីព្រហ្មលិខិតមកបំបែកប្អូនខ្ញុំទៅ យកប៉ាខ្ញុំទៅហើយឥឡូវមកបំបែកប្អូនខ្ញុំទៀត» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនីដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថា៖«ប្អូនស្រីខ្ញុំល្អណាស់ មានរឿងអ្វីក៏ដោយយកខ្លួនមករាំងបងរហូត តែបងមិនអាចជួយប្អូនបានអោយបងសុំទោស» ។

ពិតជាដំណឹងមួយដ៏ក្រៀមក្រំមែន ព្រហ្មលិខិតហាក់លេងសើចពេកហើយសម្រាប់គ្រួសារមួយនេះ មហាជនបានត្រឹមតែសម្ដែងការសោកស្តាយ និងចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារស.ព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia