ចេះតែឆ្ងល់បាត់លោកពេជ្រ ស្រស់ ពីបណ្ដាញសង្គម ១ខែហើយមិនទាន់ជាកូ.វីដទៀត ដល់ដឹងបានភ្ញាក់ផ្អើល (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា កន្លងទៅនេះ ប្រធាន​គណបក្សយុវជន​កម្ពុជា លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថា លោកបានឆ្ល.ងកូវី.ដ-១៩ ដោយមិនដឹងឆ្ល.ងតាមណាមកទេ ហើយសុំនូមពរឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក តាមដានសុខភាពផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានរយៈពេល១ខែមកហើយដែលមិនឃើញវត្តមានរបស់លោកបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម ទាក់ទងនឹងការងាររបស់លោក ទើបតែថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា នេះលោកបានចេញវីដេអូថ្មីមួយ និយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់លោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈវីដេអូសភាពរបស់លោកពេជ្រ​ ស្រស់ គឺមានការស្គមជាងមុនច្រើន ហើយបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ជាពីកូ.វី.ដ.១៩នៅឡើយទេ ដោយលោកថាការឆ្ល.ងរបស់លោកនេះគឺជាប្រភេទមេ.រោ.គបំ.ប្លែងថ្មី ដែលតា ដែលកំពុងសម្រា.កព្យា.បា.លម.ន្ទីរពេ.ទ្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរលោកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន កុំធ្វេសប្រហែស ការពារកុំឲ្យឆ្ល.ងឲ្យសោះ ជាពិសេសមេ.រោ.គបំប្លែងថ្មីនេះ គឺប្រើពេលវេលាយូរក្នុងការព្យាបាល គឺរំខានទាំងអារម្មណ៍ ទាំងពេលវេលា ទាំងសេដ្ឋកិច្ច ខាតសព្វគ្រប់បែបយ៉ាង។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia