ទោះបីរងការរិះ.គន់យ៉ាងស្ពឹកមុខយ៉ាងនេះក្ដី ក៏អ៊ឹម ជីវ៉ា នៅតែអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងក្លាហាន ហើយនៅតែរក្សាជំហរនេះដដែល (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីលោកអ៊ឹម ជីវ៉ា ដែលជាអ្នកកាន់ផេ.ក សិល្បករកម្ពុជា និង សង្គម និងតែងតែទៅសម្ភាសន៍សិល្បករ និងតារាល្បីនានា កាលពីថ្មីៗនេះមកនេះកំពុងរ.ងការរិះ.គន់ យ៉ាងខ្លាំងដៃ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីយើងសង្កេតឃើញថាលោកក៏ហាក់កំពុងជោគជ័យខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោក សុភី បានលើកឡើងថា «សុំរិះ.គន់ អ៊ឹម ជីវ៉ា បន្តិច! មិននិយាយគឺមិនបាន … ខ្ញុំក៏ជា អ្នកគាំទ្រ អ៊ឹម ជីវ៉ា ពីមុន ហើយក៏បានស្គាល់ ជីវ៉ាដែរ ! តែមួយរយៈក្រោយមកនេះ ឃើញថា ជីវ៉ា ហេតុតែចង់តោងការល្បី លើបណ្តាញសង្គម ហ្វេប៊ុក មិនខ្វល់អំពីផល.ប៉ះ.ពា.ល់ដល់សង្គម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញថាព័ត៍មាន មួយចំនួន ដែល ជីវ៉ា យកមកផ្សព្វផ្សាយ និង លើកតម្លៃ ជា តារា នៅលើបណ្តាញសង្គម សុទ្ធតែជាបុគ្គល បំ.ពុ.លស.ង្គម បុគ្គលអ.គ.តិ និង បុគ្គល បា.ត.សង្គមជាដើម…។ ខ្ញុំយល់ថាបើ ជីវ៉ា ចង់លើកតម្លៃ ដល់សង្គម ជាតិ ក៏ដូចចង់បង្ហាញ នូវ សិល្បៈ និងវប្បធម៌ជាតិ ឲ្យកាន់តែប្រសើជាងនេះ គួរតែ លើកស្ទួយ វិស័យ វិចិត្រសិល្បៈ និង វប្បធម៌ល្អៗ ឲ្យមានស្តង់ដា មានការប្រកួតប្រជែង នៅលើវិស័យសិល្បៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែនគ្រាន់តែល្បីឆ្កួ.ត.ៗ ល្បីបំ.ពុ.លស.ង្គម តាម Ti.k.T.ok មកឲ្យតម្លៃជា តារានោះទេ! បើយើងចេះតែបំ.ផុ.សនិង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ឲ្យតម្លៃ ទៅលើបុគ្គល ឆ្កួ.ត.ៗ បែ.ក.ៗ នៅលើបណ្តាញសង្គមបែបនេះ វាមិនខុសអ្វី នឹង បង្ហាញអំពីភាព អា.ម៉ា.ស់.ដល់សង្គមជាតិយើងនោះទេ!

យើងគួរតែប.ង្ហោះអ្វីដែលចំណេញ ដល់សង្គមជាតិយើង ដែលប្រទេសជាតិ កំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍ។ ចូរនាំគ្នាឲ្យតម្លៃ លើកស្ទួយ វប្បធម៌ និង សង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នា ។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការឆ្លើយតប លោកអ៊ឹមជីវ៉ា គឺនៅតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនថា៖ «ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមិនមែនស្ថិតនៅលើបបូមាត់អ្នកដទៃទេ ! និយាយតិចធ្វើច្រើន អរគុណ អំពើល្អមិនសាបសូន្យ ដោយក្តីគោរពៈ អុឹម ជីវ៉ា»។

សុខចិត្តធ្វើឆ្គួ.ត ដើម្បីយកលុយទៅជួយអ្នកក្រ និងជួយអ្នកសិល្បៈក្រីក្រដែលឈឺស្កាត់ ក្នុងអំឡុងពេលកូ.វិ.ត១៩ ប្រសើជាងអ្នកជាខ្លះ អ្នកនិយាយបានតែមាត់ មិនឃើញបានធ្វើអីសោះ ! ការមិនបៀ.ត បៀ.នអ្នកដទៃនាំមកសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគ្មានភ្លើ.ងក្តេៅក្រ.ហា.យ អំពើល្អមិនសាបសូន្យ ដោយក្តីគោរពៈ អុឹម ជីវ៉ា

កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញនេះ លោក ផែង វណ្ណៈ ក៏បានចេញវីដេអូយ៉ាងខ្លាំងដៃមួយដែរ សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia