ម្ចាស់បទ «ជាប់រវល់» លោក សាន ផានិត ប្រាប់ពីរឿងដែលខ្លួនឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់គ្រឿ.ងញៀ.ន រហូតអស់ពីខ្លួនដល់ថ្នាក់ឆ្កែក៏មិនព្រុស(មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់បទចម្រៀង «ជាប់រវល់» លោក សាន ផានិត បើទោះជាមិនសូវបានបង្ហាញវត្តមានញឹកញាប់នៅលើវិថីសិល្បៈហើយចំពេលរដូវកូ.វី.ដទៀត រឹតតែបាត់មុខលោកតែម្ដង យ៉ាងណាពេលឮឈ្មោះលោកហើយ គឺនៅតែមានអ្នកគាំទ្រ ចង់ដឹង និងតាមដានពីជីវិតឯកជនរបស់លោកជារឿយៗនៅលើបណ្តាញសង្គម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានទៅជីកកកាយស្វែងរកលោក សាន ផានិត ដើម្បីជម្រាបទៅកាន់ប្រិយមិត្តឲ្យបានដឹង ថាសព្វថ្ងៃនេះលោកនៅទីណា ធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ។ តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍បានឲ្យដឹងថាលោក ឈប់នៅបុរីពិភពថ្មីផ្លូវវេងស្រេងហើយ គឺមករស់នៅជុំគ្នាជាមួយបងប្អូននៅក្រុងតាខ្មៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកកាលពីមុន ដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពកាលពីមុន មានការជួបជុំមិត្តភក្តិ ហើយសង្គមអូសទាញរបស់លង់ខ្លួនដល់ប្រើប្រាស់គ្រឿ.ងញៀ.ន រហូតបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែការបួ.សរៀន និងចុងក្រោយមានភរិយា នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ធ្វើជីវិតតាមបែបសាមញ្ញា លក់ដូរធម្មតា ផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាង តាំងពីលេខទូរស័ព្ទ ការទំនាក់ទំនងចាស់ៗ ទើបលោកបានកែប្រែខ្លួនបានឡើងវិញរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។ ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia