សួរថាដើម្បីអ្វី? ដើម្បីអ្នកណា បានជាអ្នកកាន់ច្បា.ប់ប្រថុយតោងបែបនេះ? (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូខ្លីមួយដែលមានការចែករំលែកយ៉ាងច្រើននៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ដែលប៉ូលិសចរាចរណ៍ ប្រថុយតោងនៅលើរថយន្តព្រូសមួយគ្រឿង បើទោះបីជាបែបនេះក្ដី ក៏អ្នកបើករថយន្តនេះមិនបញ្ឈប់ភ្លាមៗនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគណនីមួយដែលមានឈ្មោះថា ប៊ុន ពិសិដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា៖ ពិបាកដល់បងប៉ូ.លិសហើយ បើស្រវឹ.ងសូមកុំបើកបរ ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​ បង​ប៉ូលិស​គាត់​លះបង់​ខ្លាំង​ណាស់​ បេី​បន្ត​អោយ​គាត់​ទៅ​មុខ​ទៀត​ ​អាច​នឹង​មាន​គ្រោ-ះ​ថ្នា.ក់​ដល់​អ្នក​ដទៃ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាគណនីខាងលើនេះមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាគោលដៃដែលប៉ូលិ.សឃា.ត់នេះនៅទីណានោះ ហើយក៏មានការបញ្ចេញមតិយល់ឃើញផ្សេងៗពីគ្នា ដែលទំនងបញ្ជាក់ថាទោះបីជាត្រូវប្រថុយយ៉ាងណា ក៏សមត្ថកិច្ចរូបនេះដាច់ខាតត្រូវតែឃា.ត់រថយន្តនេះឲ្យបាន គឺដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដោយសាររថយន្តនេះ។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ថា សមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតិអោយគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ ដោយសារមានបញ្ហាភ្នែកមែន ទេីបកេីតឡេីងបញ្ហាបែបនេះ មិនមែនដោយសារការស្រ.វឹ.ងនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia