ចឹងណាបានគេហាមមិនឲ្យបើក ៤៤នាក់ រកឃើញវិជ្ជមានជាង១០ភាគរយបាត់ នៅខារ៉ា.អូខេគ្រួសារមួយកន្លែង សង្កាត់ចោមចៅទី៣

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ២១ និង ១០នាទីយប់ គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ដឹកនាំដោយលោក អ៉ិត ជំនិត អភិបាលរងខណ្ឌ ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញ និងមានការបញ្ជាពីលោក អភិបាលខណ្ឌ បានចុះបិទទីតាំងហាងខារ៉ា.អូខេគ្រួសារ និងភោជនីយដ្ឋាន ស្ថិតនៅ ភូមិ ព្រៃទា១ សង្កាត់ចោមចៅទី ៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីតាំងខារ៉ា.អូខេខាងលើនេះ បានបេីកល្មេី.សទៅនឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ។ ដោយក្នុងនោះបានឃា.ត់មនុស្សចំនួន ៤៤នាក់ ភ្ញៀវចំនួន ១១នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកឃើញមានវិជ្ជមាន ចំនួន ០៦នាក់ ប្រុសចំនួន ០១នាក់ (បុគ្គលិក) ។ ចំពោះអ្នកវិជ្ជមានត្រូវបានយកទៅព្យា.បាល ចំពោះអ្នកអវិជ្ជមានចំនួន៣៨នាក់ ត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅធ្វើចត្តាទ្បីស័ក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែលសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាចំពោះសម្ភារ:ដកហូតសម្ភារៈមាន៖ ម៉ូនីទ័រ KTVចំនួន ០៤គ្រឿង - អាំភ្លីមេក្រូចំនួន ០៤គ្រឿង ធុងបាស់ចំនួន ១១គ្រាប់ - ម៉ូតូចំនួន ២៣គ្រឿង - ឡានចំនួន ០៤ គ្រឿង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia