បា.ក់ស្រុ.តរបងការដ្ឋានបូមខ្សាច់ មកលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ អាជ្ញាធរថាចាំព្រឹកចាំទាក់ទងម្ចាស់មកដោះស្រាយ តែពលរដ្ឋបារម្ភ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បឋម៖ វេលា​ម៉ោង០៦ ល្ងាច​ ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១ មានបា.ក់ស្រុ.តរបងការដ្ឋានបូមខ្សាច់ មកលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៨ខ្នងត្រូវបានបា.ក់រ.លំ​ ហេតុការណ៍​នេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥​ ផ្សារព្រែកភ្នៅ ភូមិព្រែកភ្នៅ សង្កាត់ព្រែកភ្នៅ​ ខណ្ឌព្រែកភ្នៅ។

បើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថា មានម៉ូតូត្រូវបានជាប់នៅខាងក្រោម ហើយផ្ទះនេះគឺមានការជួលខ្លះ និងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមអាជ្ញាធរឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពសិនគឺសម្រាកនៅសាលាអនុ. ចាំព្រឹកចាំទាក់ទងទៅម្ចាស់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ តែដោយសារតំបន់នេះមានចោ.រច្រើនទើបពួកគាត់មានការបារម្ភចំពោះការខា.តប.ង់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia