របងលួសព្រំដែនដែលចិនសាងសង់ប្រវែង១ពាន់គីឡូម៉ែត្រ​ ពលរដ្ឋវៀតណាម បំផ្លា.ញ​ និង​រុះរើ​ដោយអះអាងបែបនេះ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មួយនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងតំបន់ក្វាងស៊ី ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន បានកា.ត់របងលួសបន្លាដែលអាជ្ញាធរចិនទើបតែសាងសង់ថ្មីៗនេះតាមបណ្តោយព្រំដែនចម្ងាយ ១.០០០ គីឡូម៉ែត្រ (៦២០ ម៉ាយល៍) ដេីម្បីទប់ស្កាត់ការចេញចូលខុសច្បា.ប់​របស់ពលរដ្ឋវៀតណាម និង​ ការឆ្លងកាត់នៃសត្វចិញ្ចឹមផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូ.លិ.សមកពីនាយកដ្ឋានការ.ពារព្រំដែនវៀតណាមបានមើល និងថតវីដេអូខណៈដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់ខាងលើនេះបានរុះរើរបងព្រំដែននៅជិតបង្គោលព្រំដែនលេខ ៥៧ ខណៈប្រតិបត្តិការបន្តបុរសម្នាក់បានស្រែ.កដាក់ពួកគេជាភាសាចិនកុកងឺពីខាងភាគីចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសនោះស្រែកថា“ ខ្ញុំប្រាប់អ្នកម្តងទៀតឈប់ធ្វើរឿងនេះ” ។ “ សកម្មភាពរបស់អ្នកគឺរំលោ.ភលើច្បា.ប់”  “ អ្នកមិនគោរពបទបញ្ជាដែលបានឯកភាពដោយប្រទេសយើងទាំងពីរទេ”។

ពលរដ្ឋវៀតណាមបានបំ.ផ្លា.ញ​ និង​ រុះ.រើ​ របងព្រំដែនលួសនេះ ដោយពលរដ្ឋវៀតណាមអះអាងថា​ ចិនសាងសង់របងព្រំដែនចូលដីរបស់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ជាក់​ របងព្រំដែនលួសដែលចិនសាងសង់នេះមិនមែនតែជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះទេ​ ថែមទាំងជាមួយប្រទេសភូមាផងដែរ​ ហេីយក៏ពលរដ្ឋភូមាក៏បានចូលរួមបំ.ផ្លា.ញរបងនេះផងដែរ​ ដោយលេីកហេតុផលថា​ ចិនសាងសង់លេីដីរបស់ពួកគេ។ របងលួសនេះក៏មិនមែនជារបងលួសធម្មតានោះទេ​ ខាងពលរដ្ឋវៀតណាបានបញ្ជាក់ថា​ វាជារបងឆ.ក់ ដែលមានចរ.ន្តអ.គ្គី.ស.នី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពី rfa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia