កូនខ្មែរមួយក្រុមនាំគ្នាបង្កើតកូនផ្កាយរណបបង្ហោះទៅស្រទាប់ទាបបរិយាកាសនៃផែនដី ដោយជោគជ័យ ក្នុងគោលបំណងនេះ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារឿងដ៏កម្រដែលមានកូនខ្មែរមួយក្រុមជិត១០នាក់ បានបង្កើតកូនផ្កាយរណបមួយ ដែលមានឈ្មោះថា (CubeSat) ហើយបានបង្ហោះពីផែនដី ចេញទៅស្រទាប់បរិយាកាសដើម្បីតាមដានអាកាសធាតុ និងឧតុនិយម។នេះបើយោងតាមគណនី Sann Vathana បានឲ្យដឹងទាំងស្រុងថា៖ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ក្រុមសិស្សានុសិស្សដែលមកពីកម្មវិធី E2STEM នៃវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរបានបង្កើតគំរូកូនផ្កាយរណប (CubeSat) មួយ ដែលបង្ហោះទៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសទាបនៃផែនដី ដែលអាចប្រមូលទិន្នន័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងឧតុនិយមនិងអាកាសធាតុ។

កូនផ្កាយរណបនេះបានបង្ហោះចេញ ពីទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅវេលាម៉ោង១២៖០០ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ហើយចំណាយ ពេល៤ម៉ោង ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនផ្កាយរណបនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រអប់កេះស្នោតូចមួយ ដែលមានរូប ទង់ជាតិកម្ពុជានៅខាងក្រៅ និងមានលេខទូរសព្ទនៅជាប់នឹងប្រអប់កេះស្នោនោះ ហើយបង្ហោះជាមួយប៉េងប៉ោងពណ៌ស។

តាមការរំពឹងទុក កូនផ្កាយរណបនេះ​នឹងវិលត្រឡប់មកវិញ ហើយធ្លាក់នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្ត​ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ឬស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម​ នៅអំឡុងម៉ោង១៦៖០០។ សូមសាធារណជនដែលបានឃើញប្រអប់កេះស្នោនេះ មេត្តាកុំបើកឬហែកប្រអប់​កេះស្នោនេះអោយសោះ ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយសិស្សានុសិស្សអាចយកទិន្នន័យ​ចេញពីផ្កាយរណបនេះ ទៅបន្តការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមសាធារណជនដែលបានឃើញប្រអប់កេះស្នោនេះនៅទីតាំងណាមួយ មេត្តាទាក់ទងទៅលេខទូរសព្ទដែលមាននៅលើប្រអប់កេះស្នោនោះ ដោយអនុគ្រោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្ហោះគំរូកូនផ្កាយរណបលើកទី ២

ការបង្ហោះគំរូកូនផ្កាយរណបលើកទី ១

@FirstNewsAsia