ចតរថយន្តទុកចោល ហើយត្រូវម្ខាងទៀតបញ្ច្រាស់ទិសបុ.ក រហូតជនបរទេសម្នាក់ចេញសារបែបនេះតែម្ដង តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ?(មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ថ្មីៗនេះ វេលាម៉ោងប្រហែល ៩ និង ៤៥ នាទីយប់មានរថយន្ត Range Rover ពណ៌ស (ពាក់ស្លាកលេខ 2AP-3988 ភ្នំពេញ) បានបើកទៅបុ.ករថយន្តដែលចតនៅលើផ្លូវ ៣០៦ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ រាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគណនី David Koy អាចជាជនបរទេសបានឲ្យដឹងថា យើងមិនដឹងថាអ្នកបើកបរងងុយដេក ឬស្រ.វឹ.ងទេ ប៉ុន្តែមនុស្សគួរតែរៀនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

បុ.កហើយរត់គឺជាប.ទឧ.ក្រិ.ដ្ឋ ម៉េចក៏ហ៊ានបើករថយន្តបុកហើយបើករត់បាត់? តើមានអ្វីប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់នៅតាមផ្លូវ ឬនៅក្នុងឡាន ហើយតើអ្នកបើកនឹងរត់ដែរឬទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនីដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើ-បអ-ង្កេតហើយ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកជននេះ មកទទួលខុសត្រូវ។

ខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងនេះព្រោះរឿងនេះបានកើតឡើងច្រើនដងហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ហើយប្រជាជនត្រូវឈប់បុ.កហើយរត់ទៀត។ ទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយកុំធ្វើជាមនុស្សកំ.សា.កក្នុងជីវិត សូម្បីតែរឿងតូចតាចដូចនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មាន ព្រោះគ្រោ-ះថ្នាក់អាចកើតឡើងចំពោះអ្នកណាម្នាក់ ហើយណាមួយវាជាការសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ ជាពិសេសនៅពេលដែលជីវិតជួបគ្រោ-ះថ្នាក់វាល្អប្រសើរក្នុងការជួយស.ង្គ្រោ-ះនរណាម្នាក់ជាជាងរ.ត់គ.េច។ សូមមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចរកឃើញជននេះ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia