បើក Rolls Royce ក៏អស់លុយដែរ ក្រោយត្រូវពិ.ន័យភ្លាម ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ថាពិតជាខ្មាសគេណាស់ ព្រមទាំងផ្ដាំផ្ញើភ្លាម

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧកញ៉ា បណ្ឌិតគីម ហ៊ាង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ដ៏មានឈ្មោះល្បីមួយរូបនៅកម្ពុជា និងជាអ្នកដែលតែងតែចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើវេទិកាសាធារណៈ សិក្ខាសាលា និងពិសេសនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះលោកបានបើករថយន្តស៊េរីប្រណិតទំនើបរបស់លោក ម៉ាក Rolls Royce រងការផា.ក.ពិ.ន័.យចំនួន​ ១២ម៉ឺនរៀល ដោយសារខុសច្បា.ប់.ច.រា.ច.រណ៍ និយាយទូរស័ព្ទក្នុងពេលបើកបរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ូ.លិ.សផា.កពិ.ន័.យ ១២ម៉ឺនរៀល លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ថាអស់ ១២០ ០០០រៀលទាំងព្រឹក ជារឿងតូច តែខ្ញុំពិតជាខ្មា.សគេណាស់ ហើយសូមអោយអ្នកបើកបរទាំងអស់ កុំយកតាមគំ.រូអា.ក្រ.ក់នេះ ព្រមទាំងបានបង្ហោះសារពញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម និងម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ផងដែរថា៖  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ច្បា.ប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស ដើម្បីអោយមនុស្សទាំងអស់អនុវត្តន៌ និងគោរពតាម ដោយស្មើភាពគ្នា!

2. ព្រឹកនេះខ្ញុំបាទ ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង បានបើកឡានផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទ Rolls Royce ផ្លាកលខ KH.1979 ដោយបើកបរ និងនិយាយទូរសព្ទ័ ដែលខុ.ស..ច្បា.ប់ចរា..ចរ.ណ៌ផ្លូវគោក!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. ខ្ញុំបាទ គីម ហ៊ាង សុខចិត្តទទួលកំហុស ព្រមប.ង់.ការ.ពិ.ន័.យ ដោយសន្យាថា ឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយ និងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ កុំនិយាយទូរសព្ទ័ ពេលកំពុងបើកបរ ពិសេសប្រយត្ន័មានគ្រោ-ះថ្នា.ក់ អាចរ.ង.ការ.ពិ.ន័.យ ហើយខ្មា.សគេខ្លាំងណាស់ ដូចខ្ញុំបាទ គីម ហ៊ាង!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ៣៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការពិ.ន័.យ.អន្ត.រ.ការណ៍ចំពោះអំ.ពើល្មើ.សនឹ.ងច្បា.ប់ស្តី.ពី.ចរា.ច.រ.ណ៍ផ្លូវគោក រាល់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពេលកំពុងបើកបរដោយគ្មានឧបករណ៌ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ត្រូវពិ.ន័.យ.ជាប្រាក់៖

  • ម៉ូតូ ត្រូវពិ.ន័.យជាប្រាក់ ៨០ ០០០ រៀល
  • រថយន្តធុនស្រាល ត្រូវពិ.ន័.យជាប្រាក់ ១២០ ០០០ រៀល
  • រថយន្តធុ.នធ្ង.ន់ ត្រូវពិ.ន័.យជាប្រាក់ ២២៥ ០០០ រៀល
@FirstNewsAsia