បងប្អូនប្រយ័ត្នផងមើលគម្រូនេះទៅ ប្រយ័ត្នខានភ្ជុំ ថាមែនមែន ដល់ថ្នាក់ជំទាវហ៊ុន ស៊ីណាត លើកឡើងបែបនេះតែម្ដង (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលបានដឹងហើយ នៅពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដើមដំបងយក្ស ដោយសារ​ហេតុផល​នេះហើយ ​ទើបធ្វើឲ្យតម្លៃ​របស់ដំបងយក្សដែលដាក់​លក់​នៅលើ​ទីផ្សារ ឬអនឡាញ​មាន​ការ​ឡើងថ្លៃ​ ដោយតម្លៃពី​១​ម៉ឺន​រៀល​ទៅ​មួយម៉ឺនប្រាំពាន់​រៀល​ជា​ដើម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការស្រាវជ្រាវ ដើមដំបងយក្សគឺអាចញ៉ាំបាន ប៉ុន្តែមុន​នឹង​ញ៉ាំយើងត្រូវ​ជ្រើស​ប្រភេទ​ដើម​ដំបង​យក្សដែលគេត្រូវញ៉ាំ ប្រយ័ត្ន​យើងញ៉ាំ​ខុសអាចនាំជាបញ្ហាដល់សុខភាព ព្រោះ​ដើម​ដំបង​យក្ស​ខ្លះ​គេ​យក​ទៅ​តែ​សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ថ្នា​ំស.ម្លា.ប់​សត្វ​ល្អិត និង​ខ្លះ​ទៀត​គេ​យក​ទៅ​ផលិត​ធ្វើ​ជា​ប្រេង​ឥន្ធនៈទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការញ៉ាំតាមគ្នានេះហើយជាក់ស្ដែងគឺមានបញ្ហាមែន ថ្នាក់ចូលពេ.ទ្យព្យួ.រសា.រ៉ូ.ម រហូតដល់ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ប្អូនស្រីសម្ដេចតេជោលើកឡើងបែបនេះតែម្ដងថា៖

«នេះដូចអា.ចារ្យធំ នគររាជ និយាយមែន ប្រឹងតាមគ្នាសុីដំបងយក្យឥលូវបានដេ.កពេ.ទ្យលេងអញ្ចឹងទៅគ្រោ-ះជាងា.ប់ខានភ្ជុំក្មួយអើយ។ បងប្អូនអើយប្រ.យ័.ត្នផងទៅមើលគំរូឲ្យហើយទៅ នេះច.ង់បាន Like Comment ច្រើន មិនងា.ប់នឹងកូ.វី.ដទៅពុ.លនឹង.អា.ដំ.បងយក្យទៅវិញ។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក​ដោយសារតែការតាមគ្នាហូប​ដំបងយក្ស​នេះ​ហើយធ្វើឲ្យតារា​កំប្លែង អ្នកនាងស្រេង សុ​កាន់​ដា ហៅ ខ្ញុង មិនទ្រាំ​នៅស្ងៀម​នោះទេ ​ក៏​ទិញ​យកទៅ​ញ៉ាំសាកល្បង​តាម​គេ​តាម​ឯង​ដែរ​ លទ្ធផលក្រោយញ៉ាំរួច​ អ្នកនាង បានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គមតែម្ដង​ថា​ ​ក្អួ.ត​ប៊ិះ​នឹ.ង​ស្លា.ប់​ទៅហើយ ហើយពេលនេះឈឺ​ក៏ព្រោះតែ​ដំបងយក្ស​នេះផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia