ហ៊ានណាស់ ក្លែ.ងឯកសណ្ឋានសុទ្ធតែប្រាប់ថារបស់រដ្ឋចែកឲ្យ បែរជាមកលក់របស់ក្លែ.ងក្លា.យ ពេលទាញកាមេរ៉ារត់ប្រសាច ដល់ពេលមើលខម្មិនចឹងទៀត (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី០១ ដើមខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បុរសម្នាក់បានអះអាងឲ្យដឹងថា មានក្រុមទាហានដែលក្លែ.ងឯកសណ្ឋាណប្រមាណ០៤នាក់ បានដើរលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្លែ.ងក្លា.យដែលថារដ្ឋចែកឲ្យ តែដោយសារតែខ្លួនបានដឹងក៏ទាញកាមេរ៉ាមកថត ស្រាប់តែក្រុមនេះរត់ចេញតែម្ដង។

នេះបើតាមលោក Tony Sous (ឈ្មោះគណនី) បានឲ្យដឹងទាំងស្រុងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«មកលេងខុសមនុស្សហើយពួ.ក.អា.បោ.ក ក្លែ.ងឯកសណ្ឋានទាហានដើរលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្លែ.ងក្លា.យ ថាជារបស់រដ្ឋគេចែកអោយ ដំបូងចង់ខ្លាំងចុះពីឡានមក៤នាក់រកសារ៉េឯង សុទ្ធតែឯកសណ្ឋានទាហាន ទាញCamera ថតរត់ប្រសាច (ម្យ៉ាងដែសម័យនេះមាន Smart Phone ម្នាក់ឯងអាចស៊ូបានជាមួយពួ.ក.អា.បោ.ក៤នាក់) មានលេខឡានសូមសមត្ថកិច្ចជំនាញស្រាវជ្រាវ 2J-7388 ជាពិសេសអ្នកធ្លាប់ចាញ់បោ.កគេ។ 01 តុលា 2021»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមើលតាមរយៈការបញ្ចេញមតិគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជួបរឿងដូចខាងលើនេះ ដោយអ្នកខ្លះថា៖«ដើរលក់នៅខេត្តលែងដា.ច់ ដើរលក់តាមបូរីម្តងមើល» «ធ្លាប់មកដល់ផ្ទះ និងការដ្ឋានខ្ញុំម្តងដែរ តែអត់ដែលទិញ ព្រោះម៉ាស៊ីនតូច ប្រើអត់គ្រប់» «ប៉ាខ្ញុំម្ដងហើយ ទិញបានសម្រេច» «ខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយមានលក់ទាំងម៉ាសុីនភ្លើង និងតង់កៅស៊ូទៀត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាខាងលើនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍នេះប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានក្របខណ្ឌ​កង​យោ.ធ.ព.លខេមរភូមិន្ទបែបនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia