បើស្រលាញ់គ្នាមែនស្រលាញ់អស់ពីចិត្តទៅ អាណិតដើមឈើ អាណិតប្រាសាទផង កុំនាំគ្នាមកឆ្លាក់លើអី តែអ្នកខ្លះយល់ផ្សេងពីហ្នឹងទៅវិញ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីសុធាវី ជាស្ថាបនិក Think Plastic (សូមគិតពីប្លាស្ទិច) ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងបរិស្ថាន និងធម្មជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅដល់ទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបង និងឆ្ពោះទៅដល់ប្រាសាទភ្នំបាណន់ ដែលស្ថិតនៅភូមិបាណន់ ឃុំកន្ទឺពីរ ស្រុកបាណន់ ចម្ងាយប្រមាណ ២៤គម ពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងភាគខាងត្បូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដើមប្រទាលដំបងយក្សនៅមុខ ប្រាសាទភ្នំបាណន់ផងដែរ ក្រោយមានការសរសេរឈ្មោះលេងពេញលើដើមប្រទាលទាំងនោះ។

មុននឹងមានការសរសេរលើស្លឹកប្រទាលទាំងនេះ ពីមុនមកគឺមានការសរសេរ លើផ្ទាំងសិលាទៀតផង តែដោយសារតែមានការហា.មឃា.ត់ ទើបអាចបញ្ឈប់បាន ទៅជានាំគ្នាសរសេរនៅលើដើមប្រទាលបែបនេះវិញទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាទាក់ទងនឹងការសរសេរនេះដែរ មានអ្នកខ្លះលើកឡើងបែបប្រតិកម្មនឹងការរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូដោយថា៖« បើបងមិនយល់ចាំខ្ញុំពន្យល់ តាមពិតទៅការឆ្លាក់ឈ្មោះនៅលើដើមឈើមិនមែនសំដៅតែលើសេចក្ដីស្នេហា តែវាសំដៅដែលពួកគេបានឡើងដល់កំពូលភ្នំជាមួយគ្នា មួយវិញទៀតឆ្លាក់នៅលើដើមឈើល្អជាងឆ្លាក់លើងប្រាង្គប្រសាទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបើដើមឈើវាចេះឈឺដូចបងថា ឈប់ហូបបាយទៅនិយាយរួមទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិត្រីសាច់អីឈប់ហូប ព្រោះលេងហា.ន់កា.ត់វាទាំងរ.ស់ទាំងសា.ច់ទាំ.ងឈា.ម. ពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តសរសេរឈ្មោះគេនៅកន្លែងដែលគេបានទៅដល់ ទោះវាហាក់មិនសមហេតុផល តែវាអាចជួយអារម្មណ៍នរណាម្នាក់ស្រស់ស្រាយបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់អោយគេឈប់សរសេរ ឬឆ្លាក់សូមបង្កើតគំនិតអោយពួកគេសរសេរ ឬឆ្លាក់លើររបស់ផ្សេងវិញដែលអាចនាំចំណូលដល់សង្គមជាតិ បងស្រលាញ់បរិស្ថានខ្ញុំយល់ ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បរិស្ថានដែរតើ» តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះរឿងនេះ? សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia