មេស្រុកថារបាយការណ៍ដូចជាសូន្យទេ ម៉េចបានមានឡានពេទ្យចូល មិនអស់ចិត្តចុះសួរតែម្ដង ...ដាច់ផ្ញារ

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាម បានដាក់ចេញនូវយន្តការជាច្រើន និងកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុក ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានដូចជាការផ្អាកផ្សារដែលមានហា.និ.ភ័.យខ្ព.ស់ និងជំនួសមកវិញដោយការបង្កើតផ្សារក្រមួន ដែលមានចំនួន២ទីតាំងនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ និងភូមិបន្ទាយស្រី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពង្រីកវិសាលភាពនៃការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមផ្ទះ ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរ.ង.ផលប៉ះ.ពា.ល់ ព្រមទាំងការជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងចាស់ទាំងក្មេងមកចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ព្រមទាំងបា.ញ់ថ្នា​ំស.ម្លា.ប់មេ.រោ.គនៅតាមផ្សារ កន្លែងទទួលសេវាសាធារណៈ និងទីប្រជុំជននានា ក្នុងគោលបំណងពញ្ញាក់ស្មារតី និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឡើងវិញពីមេ.រោ.គ.កូ.វី.ដ.១៩ បង្កើតទម្លាប់ប្រុងប្រយត្ន័នៅក្នុងសហគមន៍ និងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលានេះ លោក ឃឹម ហ្វីណង់ អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី បានចែករំលែករឿងមួយទុកគ្រាន់បំបាត់ភាពតានតឹង ទាក់ទងនឹងឡានពេ.ទ្យដោយលោកថា៖« ចេះតែឆ្ងល់! របាយការណ៍អ្នកឆ្លងវិជ្ជមានថ្មីទូទាំងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាសូន្យទេ តែម៉េចបានជាមានឡាន Am.b.u.lance ឈប់នៅតាមផ្លូវក្នុងភូមិព្រះដាក់?!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនអស់ចិត្ត ឈប់ឡានសួរ តាមពិតគាត់ឆៀងចូលទិញកង្កែបបោ.បយកទៅហូបបាយថ្ងៃត្រង់សោះ!  ធ្វើសុីផ្លូវអារម្មណ៍អ្នកភូមិមែន ព្រ.លឹ.ង.ចេញ.សុីព្រ.លឹ.តអស់!  រីករាយចុងសប្តាហ៍ និងសូមឱ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា!»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia