លើកមុនមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងហើយ លើកនេះលេងទិញសុទ្ធតែរថយន្តលំដាប់អភិជនឲ្យតែម្ដង ដោយសារតែ

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលកន្លងទៅ មហាជនបានចាប់អារម្មណ៍ម្ដងហើយលើបណ្តាការជាប្រាក់រៀល ក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យតេង ដាណា ហៅអាម៉ី ដែលត្រូវជាប្អូនអាជី ស្រាប់តែថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីទៀតហើយក្រោយគូដណ្ដឹង surprise រថយន្តទំនើបលំដាប់អភិជន និងផ្លាកលេខកម្ពុជាទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោក អ៊ីមជីវ៉ា បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលាឆ្នាំ២០២១នេះថា តេង ដាណា ប្អូនស្រី អាជី ត្រូវបានសង្សារ surprise រថយន្ត Roll Royce Ghost ដែលមានតម្លែខ្ពស់កប់ពពកក្នុងថ្ងៃ anniversary !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ពាក្យមិនបានប៉ុន្មានខែផងស្រាប់តែកញ្ញា តេង ដាណា ដែលជាប្អូនស្រីអាជីទទួលបានការដូរថយន្តតម្លៃកប់ពពកពី សង្សារបស់ខ្លួន មុនថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ ដើម្បីរំលឹក anniversary ដែលអ្នកទាំងពីបានស្រលាណ់គ្នា ។

កញ្ញា តេង ដាណា បាននិយាយថា នាងពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលសង្សារនាងបានទិញការដូនូវរថយន្តដ៏ទំនើបមួយនេះក្នុងថ្ងៃ Anniversary នាងពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញា តេងដាណាបានបញ្ជាក់ថា នៅខែក្រោយនាងនិងបើកមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ភស្សបន្ថែមទៀត ដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាច្រើនផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា កញ្ញា តេង ដាណា និងលោក សម្បត្តិមធូរ៉ាហៅខឹវិន ទើបតែភ្ជាប់ពាក្យនៅខែមិថុនាប៉ុន្មានខែមុនតែប៉ុណ្ណោះ តែការស្រលាញ់របស់ពោពេញដោយក្តីផ្អែមល្ហែមនិងស្អិតរមួតដូចស្ករតាំងម៉ែ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia