គ្រប់គ្នានាំគ្នាជូនពរថ្ងៃកំណើតអ្នកឧកញ៉ា តែសូម្បីសាមីខ្លួនក៏មិនដឹងកើតថ្ងៃណាផង ដោយលើកឡើងច្បាស់ៗថា

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ អ្នកដែលស្គាល់ និងជាកូនចៅ ដៃគូវិនិយោគរបស់អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ឡេង ណាវ៉ាត្រាគ្រុប បាននាំគ្នាជូនពរ ព្រោះដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់លោក ចូលវ័យ ៣៦ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែយ៉ាងណាចំពោះសាមីខ្លួនវិញ ក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងកើតនៅថ្ងៃណាពិតប្រាកដដែរ ដោយការដែលមហាជនដឹងនេះគឺដឹងតាមរយៈអត្ត.សញ្ញា.បណ្ណរបស់លោកប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកឧកញ៉ាថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា« ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំកើតថ្ងៃណាទេ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើខួបកំណើតអីទេ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំ នៅក្នុងអត្ត.សញ្ញា.ណប័.ណ្ណ តែអាចមិនមែនថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដ ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជូនពរ ។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងបានដឹងហើយអ្នកឧកញ៉ាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍គឺ លោកមានប្រវត្តិជីវិតជាកូនអ្នកក្រីក្រ ដែលរស់នៅតាមទីជនបទ គឺស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងសាលា ឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ជាមួយនឹងជីវភាពជួបការលំបាក ដែលរកតែអង្ករច្រកឆ្នាំពុំមានផងនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯការ​រៀនសូត្រមិនបាន​ខ្ពង់ខ្ពស់ន​ទេ គឺរៀនបាន​ត្រឹម​ថ្នាក់ទី ៨ ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​អំឡុង​ដើម​ទសវត្សរ៍ ៩០ ដោយសារ​ឪពុកម្តាយ​របស់​គាត់​ មានជីវភាពក្រខ្សត់ទើប​ធ្វើឲ្យ​លោកត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​ឈប់​រៀន​ដើម្បី​យក​ពេលវេលា​មក​ជួយ​ក្រុមគ្រួសារវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia