អុញ ម៉េចទៅចឹងវិញ វ៉ល់ហើយរឿងតុងទីន ​អ្នកនាង សឿ សុធា​រ៉ា ថាខ្ញុងជំពាក់ តែពេលនេះបែរជាសុំទោសខ្ញុង និងរៀបរាប់ដូច្នេះ

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងដែលមហាជនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយ​ចោ.ទប្រ.កាន់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ពី​បញ្ហា​លុយ​តុងទីន រវាង​អ្នកសិល្បៈ​៣​រូប គឺ​អ្នក​នាង ក្អ​យ អ្នក​នាង ខ្ញុង និង​អ្នក​នាង សឿ សុធា​រ៉ា ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ​របស់​តារា​ទាំង​៣ រូបនេះកំពុង​តាមដាន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ថា និងចង់ដឹងថា តើ​រឿង​លុយ​នោះ នរណា​ចោ.ទ​នរណា​ឲ្យ​ពិតប្រាកដ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទីបំផុត នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ខែតុលា​នេះ អ្នកនាង សឿ សុធា​រ៉ា បាន​ចេញសារ​សុំទោ.ស​ជា​សាធារណៈ​ចំពោះ​នាង ស្រេង សុ​កាន់​ដា ហៅ ខ្ញុង ដោយថាអ្វីដែល​នាង​បាន​បង្ហោះ​នាពេលនោះ គឺជា​ការភាន់ច្រឡំ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាមរយៈការផុ.សជាមួយ​លិខិត​កិច្ចសន្យា​ទូទាត់​បំណុល​ផ្តាច់ អ្នកនាង សឿ សុធា​រ៉ា បាន​ភ្ជាប់​សារ​ថា៖ សូម​ជំរាបសួរ​ដល់​បងប្អូន​ទាំងអស់​ថា កាលពី​ថ្ងៃទី​៦​តុលា នាង​បាន​ផុស​ហ្វេ​ប៊ុ​ក និយាយ​អំពី​ការលេង​តុងទីន ជាមួយ​អ្នកនាង ស្រេង សុ​កាន់​ដា (​ហៅ ស្រី​ញ៉ុ​ង​) អោយ​បងប្អូន បានឃើញ​ទាំងអស់គ្នា​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង សឿ សុធា​រ៉ា សូមជម្រាបថា គាត់​បាន​ទូទាត់​អោយ​នាង ដើម្បី​បញ្ចប់រឿង តាំងពី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ រួចរាល់​អស់ហើយ​។ ការដែល​នាង ផុស​ឯកសារ​គាត់​ជំពាក់​លុយ​រឿង​តុងទីន​នេះ គឺជា​ការធ្វេសប្រហែស យល់​ច្រ​លំ​ថ្ងៃខែ​របស់​នាង​ទេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ​នាង សូម​ចេញ​ឯកសារ​ជា​ផ្លូវការ​នេះ ដើម្បី​ជាការ​សុំ​អភ័យទោ.ស​ដល់​បងប្អូន​ទាំងអស់គ្នា ជាពិសេស គឺ​សុំ​អភ័យទោស​អ្នកនាង ស្រេង សុ​កាន់​ដា (​ហៅ  ស្រី​ញ៉ុ​ង​) ដែល​នាង សឿ សុធា​រ៉ា បានធ្វើ​ការមិន​ច្បាស់​ជាមួយ​គាត់ ហើយ​ធ្វើអោយ​បងប្អូន យល់​ច្រ​លំ​ដល់​គាត់​។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកនាងខ្ញុង បានលើកឡើងថា សូមលោកស្រីមើលមុខមើលក្រោយមុនធ្វើអ្វីមួយ ព្រោះមិនមែនចេះតែប.ង្ខូ.ចឈ្មោះគេហើយអាងពាក្យសុំទោ.សនោះទេ អ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានដោះស្រាយតាំងពីថ្ងៃទី 24 /09/2021 កុំចេះតែមានការភ័.ន្តច្រ.ឡំពេក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia