រឿងពិត! មានផ្ទះដល់ទៅពីរ ចែកឲ្យកូនមួយ តែចុងក្រោយមកជួបរឿងស្មានមិនដល់នេះ ចាំមើលដឹងគ្នាហើយកូន

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោក ឌួង តារា ជំនួញការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តមួយទាក់ទងនឹងលោកតា ម្នាក់ដែលជាឪពុក បានចែកផ្ទះអោយកូន១ល្វែង ហើយបែរជាកូនចោ.ទឪពុកថាអោយមកនៅជាមួយហើយចង់បានផ្ទះកូនចៅទៀត។

លោកពូអាយុជាង៩៣ឆ្នាំម្នាក់នេះ ត្រូវបានកូនប្រសារប្រុស និងកូនស្រីបង្កើតបណ្តេញចេញពីផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បា.ប់របស់គាត់ដែលបានកាន់កា.ប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីមុនគាត់មានផ្ទះ២ល្វែង ហើយបានចែកអោយកូន១ល្វែងព្រោះតែអាណិតស្រឡាញ់កូនទាំងពីរ ក្នុងនោះក៏មានសាក្សីជាឪពុកបង្កើតរបស់កូនប្រសារដឹងឮទៀតផង។ នៅពេលរូបគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ កូនទាំង២បានប-ណ្តេញរូបគាត់អោយចេញពីផ្ទះដោយការឈឺចា.ប់បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនៗបានបោះសំដីអោយគាត់ថា “ បានអោយមកនៅផ្ទះជាមួយហើយ ចង់យកផ្ទះគេទៀត!” សំណាងណាស់គាត់បានមីងម្នាក់ទទួលយកទៅមើលថែរួចផុតពីសេចក្តីស្លា..ប់។ រាល់ថ្ងៃមីងជាភរិយាដើរបេះត្រួយម្ទេស និងស្លឹករាំងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយលំបាកលំបិនបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយភាពអ-យុ-ត្តិធម៍ខ្លាំងពេក ពូជាឪពុកបានដាក់ពាក្យគោរពសុំសម្តេចតេជោជួយអន្ត-រា-គ-មន៍។ ខ្ញុំកំពុងពិនិត្យឯកសារលោកតាហើយបានចាត់ចែងមេ-ធា-វីជួយករណីនេះ។

យើងចូលរួមកសាងអំពើល្អ ចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹម ប-ញ្ឈប់រ-បាយការណ៍ភូ-តកុ-ហ-ក និងសូមមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយើងគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការរើ-សអើ-ង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia