មហាសេដ្ឋីថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានសំណាងបំផុត ហើយថ្លែងទៅកាន់ភរិយាថា ផ្ទះគឺជាកន្លែងដែលបេះដូងស្ថិតនៅ អូនគឺជាផ្ទះរបស់បង តែមហាជនចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះវិញ

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​និយាយ​ពី​អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ពិតណាស់​មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​ ដែល​បាន​ស្គាល់​គាត់ តាមរយៈ​ទឹកចិត្ត​ដ៏​សប្បុរស​ ដែល​បាន​បរិច្ចាគ​នូវ​ធនធាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជាច្រើន​សម្រាប់​កិច្ចការ​សង្គម ​បើនិយាយពីវិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​វិញអ្នកឧកញ៉ាគឺជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ដែលមាន​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ជាច្រើន​ ក៏ជាអ្នកមានលំដាប់នៅកម្ពុជាផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកវិញក៏មានសុភមង្គលដែរ ដូចលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា ភាពជោគជ័យអាចត្រូវបានវាស់វែងទៅតាមច្រើនរបៀប។ ការទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងសុភមង្គលជាមួយភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោក ជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់លោកផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ លោកបានផុ.សនូវរូបមួយសន្លឹកជាមួយភរិយារបស់លោក ព្រមទាំងលើកឡើងថា ៖ បងជួបមនុស្សរាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ បន្ទាប់មកបងត្រលប់មកផ្ទះវិញ ហើយឃើញអូនដែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឱ្យបងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថា បងជាបុរសសំណាងបំផុតម្នាក់លើលោកនេះ។

ហើយក្រៅពីនេះក៏មានរូបមួយទៀតដែលមានភ្ជាប់ខ្លឹមសារនេះផងដែរ៖ ផ្ទះគឺជាកន្លែងដែលបេះដូងស្ថិតនៅ។ អូនគឺជាផ្ទះរបស់បង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមហាសេដ្ឋីរូបនេះជាខ្លាំងក្រោយពីការបង្ហាញសេចក្ដីស្រលាញ់ និងការគោរពឲ្យតម្លៃភរិជារបស់លោកបែបនេះ ហើយអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺត្រង់រូបទូរស័ព្ទដែលលោកកាន់ថត គឺមិនមែនជាទូរស័ព្ទដែលមានស៊េរីខ្ពស់នោះទេ នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីជាលំដាប់សេដ្ឋីបែបនេះក្ដីក៏មើលទៅសាមញ្ញៗ ខណៈអ្នកខ្លះខំទៅប.ង់.រំ.ល.ស់ដើម្បីទទួលបានទូរស័ព្ទស៊ែរីខ្ពស់ៗ ហើយគ្រាន់តែបង្អួតគេប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia