សឹងមិនជឿសោះលឿនពេកហើយ ថាជំ.ងឺនេះយកជីវិតគាត់បែបនេះ ឃើញរូបខាងក្រៅហាក់ដូចជាកា.ច ឆេវ.ឆាវ មិនគួររាប់រក តែការពិតជាមនុស្សល្អណាស់

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំណឹងដ៏សោកសៅមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិជាច្រើននាក់សម្ដែងការសោកស្ដាយ ចំពោះការចាកចេញរបស់ លោក ម៉ម ចន្ទ័រស្មី ដែលចាកចេញនឹងគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ឡើយ ហើយភ្លាមៗយ៉ាងដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្គាល់រូបលោក សឹងតែនឹកស្មានមិនដល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តភក្តិបានឲ្យដឹងពីចរិតរបស់ រស្មី បើមើលពីសម្បកក្រៅឃើញថាហាក់ដូចជាកា.ចបន្តិចក្ដីប៉ុន្តែធាតុពិតគឺមិនដូចសម្បកក្រៅឡើយ រស្មីគឺរួសរាយណាស់ ចូលចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញសប្បាយរីករាយ ទោះបីជាខ្លួនមានទុ.ក្ខលំបាកយ៉ាងណាក្ដីក៏មិនបង្ហាញមកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះមិត្តរបស់លោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយថា«សន្យាថាថតមង្គលការគ្នា ឥឡូវចង់ថាទៅទៅ ទៅចោលគ្នា លឿនពេកហើយ RIP»

ជាមួយគ្នានោះមានម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថា៖« ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយ ហើយពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់ ថ្វីត្បិតតែធ្លាប់ដើរលេងជាមួយគ្នាបានតែម្ដងមែនពិត ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយ ព្រោះអត្តចរិកស្រដៀងគ្នា នឹកអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគាត់កាលពីបោះតង់ក្នុងព្រៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនគួរណាលឿនពេកហើយ ខ្ញុំចងចាំពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថា គាត់ក៏ចូលចិត្ត J.o.k.e.r ដូចខ្ញុំដែរ ហើយគាត់បាននិយាយថាមានតែអ្នកស្រលាញ់ J.o.k.e.r ទេដែលយល់អារម្មណ៍នេះ ជីវិត j.o.k.e.r គឺចូលចិត្តអោយមនុស្សជុំវិញខ្លួនសប្បាយ ប៉ុន្តែខ្លួនឯងកើតទុ.ក្ខលាក់ទុកម្នាក់ឯង»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមមិត្តភត្តិរបស់ រស្មី បានឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតនេះ គឺដោយសារតែជំ.ងឺគ្រុនឈា.ម ដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំមើលស្រាលឲ្យសោះជាពិសេសរដូវនេះគឺសំបូរមូសខ្លាណាស់ សូមមេត្តាប្រុ.ងប្រ.យ័.ត្នឲ្យបានខ្ព.ស់ជៀសវាងមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia