ប្រសិនបើមានអ្នកឆ្ល-ងត្រូវយកអ្នកឆ្ល-ងទៅព្យា-បាលលែងឲ្យបិទរោងចក្រ បិទផ្សារ ឫបិទសាលារៀនទៀតហើយ

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចតេជោអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ ហើយសម្ដេចនឹងអញ្ជើញសម្ពោធក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្មនៅថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកា និងគ្រោងសម្ពោធសមិទ្ធិផលជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ ដែលនេះជាការចាប់ផ្តើមនៃការបើកដំណើរការសកម្មភាព របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ទន្ទឹមគ្នានឹងការបើកសាលារៀនឡើងវិញផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចតេជោលើកឡើងថា បើយើងមិនបើកឡើងវិញទេ នោះការស្លា-ប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ អា-ក្រក់ជាងស្ថានភាពនៃការស្លា-ប់ដោយសារកូ-វី-ដ ១៩ទៅទៀត។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ ក៏ណែនាំបន្ថែមអោយក្រសួងទេសចរណ៍បើកឡើងវិញនូវទេសចរណ៍សុវ-ត្ថិភាព និងទេសចរណ៍វ៉ា-ក់-សាំ-ង ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបើកវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែប្រទេសថៃ​ បានបញ្ចូលកម្ពុជា ជាប្រទេសមួយដែលមិនតម្រូវអោយមានការធ្វើចត្តាឡីស័ក និង ជាប្រទេសដែលមានហា-និ-ភ័-យទាប ក្នុងការឆ្ល-ងកូ-វី-ដ ១៩ ដូច្នេះ សម្តេចតេជោ ក៍នឹងបើកការហោះហើជាមួយថៃឡើងវិញ ហើយទេសចរណ៍ដែលមកថៃ ក៍អាចមកកម្ពុជាបានដូចគ្នា ។ សម្តេចតេជោ ក៍កំពុងពិចារណាបើកផ្លូវអាកាសជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ជាច្រើនទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចក៏បានថ្លែងថា ប្រសិនបើមានកម្មកររោងចក្រឆ្ល-ង ត្រូវយកតែអ្នកជំ-ងឺទៅព្យា-បាល-- ហើយរក្សាវិធានសុខា-ភិបាល ស-ម្លា-ប់មេ-រោ-គ ដោយឡែករោងចក្រដំណើរការធម្មតាមិនត្រូវបិទទៀតទេ។

សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ថា ផ្សារ ទីប្រជុំជន និង សាលារៀនក៍ត្រូវអនុវត្តដូចគ្នា មិនត្រូវបិទផ្សារ រោងចក្រ ឫសាលារៀនទាំងមូលទៀតទេ ពីព្រោះយើងមានវ៉ា-ក់សាំ-ងគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ថា ដោយសារតែយើងមានវ៉ា-ក់សាំ-ងគ្រប់ដូច្នេះ ការយកសំ-ណា-កក៍ត្រូវអនុវត្តដូចគ្នា គឺបើមានវិជ្ជមានម្នាក់ ធ្វើតេ-ស្តម្នាក់ មិនចាំបាច់យកមួយភូមិ មកធ្វើតេ-ស្តដូចមុននោះឡើយ បើអ្នកមានការស-ង្ស័-យចាំយកមកធ្វើតេ-ស្ត បើមានវិជ្ជមាន ហើយអា-ការៈធម្មតា អាចព្យា-បាលនៅផ្ទះ ហើយបើមានអា-ការៈឈឺចាំបញ្ជូនទៅព្យា-បាល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia