តុ-លា-ការសម្រេចជោគវាសនា អតីត​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រ-ឆាំង​គ្រឿ-ង​ញៀ-ន​ និង​ស្រី​ស្នេហ៍ហើយ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការជួ-ញដូរគ្រឿ-ងញៀ-នជិត២ គីឡូក្រាម!

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ ករណីកាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ កន្លងទៅ ទាក់ទងនឹងនគរបាល​មន្ទីរ​ប្រ-ឆាំ-ង​គ្រឿ-ង​​ញៀ-ន​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​ធ្វើ​ចា-ប់ខ្លួន​លោក ឈុ​ន សុមេធា នាយការិយាល័យ​ប្រឆាំ-ង​ប-ទល្មើ-ស-​គ្រឿ-ង​-​ញៀ-ន នៃ​កងរា-ជអា-វុ-ធហ-ត្ថ​ខេត្តតាកែវ និង​ប-ក្សពួ-ក​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ជួ-ញដូ-រ​គ្រឿ-ង​-​ញៀ-ន ជិត​២​គីឡូក្រាមនៅ​ចំណុច​ស្ថានីយ​សាំង សូ​គី​មិច ក្នុង​សង្កាត់​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​ ត្រូវបានតុលាការប្រកាសសា-លក្រ-មហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២១នេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាស​សា-លក្រ-មដោយផ្ត-ន្ទា-ទោ-ស អតីមន្ត្រីខាងលើ និងស្រីស្នេហ៍ដាក់គុ-កក្នុងម្នាក់ៗ ពី២៣ទៅ ២៧ឆ្នាំ ជាប់ពាក់ព័ន្ធការជួ-ញដូ-រគ្រឿ-ងញៀ-នជិត២ គីឡូក្រាមនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនជា-ប់ចោ-ទទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះទី១ មានឈ្មោះ ឈុន សុមេធា ភេទ ប្រុស មានមុខរបរ មុនចាប់ខ្លួន ជានាយការិយាល័យប្រ-ឆំា-ង-គ្រឿ-ងញៀ-ន របស់កងរា-ជអា-វុ-ធហ-ត្ថខេត្ត តាកែវ ត្រូវបានតុ-លា-ការសម្រេចផ្ត-ន្ទាទោ-សដាក់ព-ន្ធ-នា-គារ កំណត់ ២៧ ឆ្នាំ និងទី២ ឈ្មោះ កេន ចាន់រី ភេទស្រី មុខរបរ មិនពិតប្រាដក ត្រូវបានតុ-លា-ការសម្រេចផ្ត-ន្ទា-ទោ-ស ដាក់ព-ន្ធ-នា-គារ កំណត់ ២៣ ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេទាំង២នាក់ ត្រូវបានតំណាងអ-យ្យ-កា-រចោ-ទ ប្រកា-ន់ពីប-ទ «ការរក្សាទុក និង ជួ-ញដូ-រដោយខុ-សច្បា-ន់ នូវ-សារ-ធា-តុ-ញៀ-ន» តាមមា-ត្រា ៤០ នៃច្បា-ប់សី្តពីការត្រួ-តពិ-និ-ត្យគ្រឿ-ងញៀ-ន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia