ចាប់កោរត្រងោលរួចឲ្យធ្វើរឿងនេះទៀត

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៖ កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ២០២១ ម៉ោង០២រំលងអធ្រាត្រ កម្លាំងនគរបាលស្រុកឧដុង្គ បានធ្វើការល្បាតនៅចំណុចផ្លូវក្រាលកៅស៊ូវត្តស្រះឃ្លាំង ភូមិត្រពាំងអណ្តូង ឃុំពាំងល្វា បានធ្វើការឃា.ត់មុខសញ្ញាក្មេងទំ.នើងចំនួន៦នាក់ ដែលតែងតែបង្កអ.ស.ន្ដិសុខក្នុងមូលដ្ឋាន និងជាមុខសញ្ញាប្រើប្រា.ស់គ្រឿ.ង.ញៀ.ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងទំនើងដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការចា.ប់ខ្លួននេះ ទី១-ឈ្មោះ នៅ កែវ ភេទប្រុស អាយុ២១ឆ្នាំ នៅភូមិអាយាន្ត ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ ។

ទី២-ឈ្មោះ ញ៉ាញ់ ប៉ាន ភេទប្រុស អាយុ១៨ឆ្នាំ ភូមិត្រពាំងស្គន់ ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ។

ទី៣-ឈ្មោះ ឡាន រ៉ូត ភេទប្រុស អាយុ២១ឆ្នាំ នៅភូមិអាយាន្ត ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី៤-ឈ្មោះ ឡេន ជីដេត ភេទប្រុស អាយុ២៣ឆ្នាំនៅភូមិពង្រុត ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ។

ទី៥-ឈ្មោះ សឿន ទី ភេទប្រុស អាយុ២៣ឆ្នាំ នៅភូមិពង្រុត ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងទី៦-ឈ្មោះ ម៉ោង ប្រុញ ភេទប្រុស អាយុ១៩ឆ្នាំនៅភូមិត្រពាំងស្គន់ ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ។

សមត្ថកិច្ច បញ្ជាក់ថា ក្មេងទំ.នើ.ងទាំងនេះ ត្រូវសមត្ថកិច្ចចា.ប់កោ.រត្រ.ងោ.លទុកជាការព្រ-មាន និងធ្វើការអប់រំកិច្ចសន្យាអោយអាណាព្យាបាលធ្វើលិ-ខិ-តធា-នាយកទៅអប់រំបន្ត ក្នុងករណីមិនរាងចាល ឬបញ្ឍប់សកម្មភាពគឺសមត្ថកិច្ចនឹងចា-ត់-កា-រផ្លូ-វច្បា-ប់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia