អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ព្រ-មានប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក ដែលចូលអុកឡុកពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការ ទាំងស្រវឹ-ង (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អ៊ុន ចាន់​ដា អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានចេញលិខិតព្រ-មាន​ប្រធាន​មន្ទីរ​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ខេត្តកំពង់ចាម រឿងផឹក​ស្រ-វឹង​អុ-កឡុ-ក​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកាស​តែងតាំង​ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណ​កម្ម និង​ដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ចាម កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ ដែលជារឿងធ្វើ​ឲ្យ​បាត់បង់​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ កិត្តិយស ជា​មន្ត្រីរាជការ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ-ពាល់​ដល់​កិ​ត្ត​យស​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​ថែម​ទៀតផង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាម​លិខិត​របស់​អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម ចុះ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​ជម្រាប​ទៅ​លោក អ៊ូ​ម វិបុល ប្រធាន​មន្ទីរ​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រេច​ព្រមាន ដោយ​ណែនាំ និង​កំណត់ឱ្យ​លោក អ៊ូ​ម វិបុល ធ្វើការ​កែលម្អ​នូវ​ចំណុច​មួយចំនួន ដូចខាងក្រោម​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-​ហាម​យក​ម៉ោង​ការងារ​ទៅ​ដើរ​ផឹក​គ្រឿង​ស្រ-វឹង​ជាដា-ច់ខា-ត​

២-​ត្រូវ​កែប្រែ​ឥរិយាបថ និង​មិនត្រូវ​ប-ង្ក​បាតុភាព​ឬ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ណា ដែល​ធ្វើ​បា-ត់បង់​កិត្តិយស​សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ​ជា​អ្នកដឹកនាំ និង​ជា​អ្នករាជការ ទៀតឡើយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-​ត្រូវ​ពង្រឹង​សាមគ្គីភាព​ផ្ទៃក្នុង​ឱ្យបាន​រឹងមាំ​

៤-​ត្រូវមាន​ទំនាក់ទំនង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​មន្ទីរ អង្គភាព​ជុំវិញ​ខេត្ត និង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-​ត្រូវគោរព​វិ-ន័យ ពេលវេលា​បំពេញការងារ​នៅក្នុង​អង្គភាព​ឱ្យបាន​ជាប់លាប់​

៦-​គ្រប់​បេសកកម្ម និង​ការសុំច្បា-ប់​ឈប់សម្រាក​ត្រូវមាន​ការអនុញ្ញាត ពី​អភិបាល នៃ គណៈ​អភិបាលខេត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-​រដ្ឋបាលខេត្ត នឹង​ផ្អាក​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ ស្នើសុំ​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​ការងារ រយៈពេល​០២​ឆ្នាំ រួមទាំង​ការវាយតម្លៃ​ស្នើសុំ​ដំឡើង​ថ្នាក់ ដំឡើង​ឋានន្តរស័ក្តិ រយៈពេល​០២ ឆ្នាំ​ដូចគ្នា​។​

​ទទួលបាន​លិខិត​ព្រ-មាន​នេះ លោក អ៊ូ​ម វិបុល ប្រធាន​មន្ទីរ​ធនធានទឹក និង ឧតុនិយម​ខេត្តកំពង់ចាម ត្រូវអនុវត្ត​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ចំណុច​ណែនាំ​ខាងលើ ជៀសវាង​ធ្វើឱ្យមាន កំហុស​លើក​ក្រោយ​ទៀត ។ ក្នុងករណី​មិន​រាងចាល រដ្ឋបាលខេត្ត​នឹងមាន​វិធានការ តាមច្បា-ប់​ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈ​មន្ត្រីរាជកា​រ​ស៊ីវិល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​ច្បា-ប់​ពាក់ព័ន្ធ​នានា ដោយ​មិនមាន​ការយោគយល់​ទៀតឡើយ​៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia